Námestíčko v Nosiciach ožilo

204

Nosice sú mestskou časťou s individuálnou bytovou výstavbou, teda rodinnými domami a pri takomto type bývania, ako to už býva, sa väčšina snaží skôr zveľaďovať to, čo má za plotom svojho pozemku. Preto bola udalosť z uplynulej soboty 19. októbra, kedy sa Nosičania stretli na vynovenom námestíčku s novou dominantou v podobe kovovej plastiky srnčeka, určite príjemným osviežením.

Verejný priestor v „nových“ Nosiciach pri obchode s potravinami a priľahlou reštauráciou dostával novú fazónu v priebehu niekoľkých mesiacov. „Najskôr bolo potrebné dať do poriadku prerastenú náletovú zeleň a dreviny, ktoré sme odstránili, upravili a orezali v spolupráci s pracovníkmi podniku technických služieb. Ťažké mechanizmy zasa pomohli odstrániť nevzhľadné betónové panely, ktoré slúžili ako základňa pre kontajnerové stojisko,“ začína rozprávanie Emil Filo, ktorý v tejto mestskej časti s viac ako osemsto obyvateľmi žije a je zároveň poslancom mestského zastupiteľstva. „Následne prišla na rad náhradná a nová výsadba zelene, kde ochotne podali pomocnú ruku pracovníčky mestského úradu v Púchove, pani Martina Knížatová a pani architektka Daniela Šicová a takisto mesto samotné v spolupráci so záhradníctvom Rosina tieto práce previedlo a zastrešilo,“ pokračuje Emil Filo.

A kde sa vzal nápad na námestíčko so srnčekom? „Nosice sú veľmi peknou a príjemnou mestskou časťou na Námestíčko v Nosiciach ožilo, kraľuje mu kovová plastika srnčeka bývanie aj preto, že sú bezprostredne spojené s okolitou prírodou. Nie raz sa domácim pritrafí, že môžu zblízka pozorovať napríklad pasúce sa srnky. A keď som rozmýšľal, čo a ako by sa dalo vylepšiť, padol mi do oka tento priestor pri obchode a vďaka takmer dennodennej prítomnosti srniek bolo o charakteristickej dominante budúceho mini námestíčka rozhodnuté,“ spomína E. Filo.

S prosbou o zhotovenie kovovej plastiky srnčeka v reálnej veľkosti oslovil kamaráta Jána Drahniaka, o ktorom vedel, že je zručným kováčskym majstrom, ktorý vyrába aj obrazy z tepanej medi. Ten výzvu prijal a pustil sa do práce. Realistickú plastiku tvorí do tvaru srnca vymodelovaná pevná drôtená kostra, na ktorú postupne pribúdali ďalšie rôznorodé kúsky tvoriace plášť. „Pracovalo sa s pásovinou, tyčovinou a rôznymi druhmi plechov, kopýtka sú napríklad z cínu, ktorý som našiel doma v pivnici. Zhotovenie srnčeka trvalo približne tri mesiace a myslím si, že sa Jánovi Drahniakovi podarilo skutočne majstrovské dielo,“ s nadšením hovorí E. Filo. Na záver podstúpil hotový srnček ešte povrchovú úpravu pozinkovaním a následne nanesením čiernej patiny, ktorá ho bude chrániť pred nepriazňou počasia. Potom už nasledovalo jeho osadenie na veľký kameň a oficiálne predstavenie verejnosti, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 19. októbra. Pozvanie naň prijali kolegovia poslanci i primátorka mesta Púchov Katarína Heneková, ktorá takúto iniciatívu a spoluprácu poslancov, občanov, samosprávy a ostatných zainteresovaných vyzdvihla a ocenila.

„S novým mini námestíčkom nám v „nových“ Nosiciach pribudol chýbajúci verejný priestor na vzájomné stretávanie sa, čo pevne verím v dobrom smere ovplyvní aj susedské a medziľudské vzťahy Nosičanov, veď naposledy sme sa takto spoločne aj pri muzike stretli tuším pred pätnástimi rokmi. Ďakujem všetkým zainteresovaným a sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu a zaslúžili sa o tento spoločný výsledok,“ uzatvára Emil Filo.

Tatiana Moravcová, foto: Slavomír Flimmel