Naše detičky sú jedničky

128

V piatok 17.3. a v pondelok 20.3.2023 sa v priestoroch CVČ Včielka stretli tí, ktorí majú radi umelecký prednes a divadlo. Konala sa totiž súťažná prehliadka poézie, prózy a divadielok poézie, známej pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Na recitačnom pódiu odzneli uchu lahodiace verše slovenských i zahraničných poetov aj veselé či smutné príbehy literárnych hrdinov. Vďaka presvedčivosti ich prednesu sme sa my, poslucháči, aspoň na chvíľu ocitli vo svete fantázie a zabudli na svoje každodenné starosti. Príjemným oživením v tohtoročnej súťaži bolo vystúpenie divadelného súboru Amos z našej školy v kategórii divadlo poézie s dramatizovanou verziou Povesti o Púchovskej skale od Janka Matúšku. Pre mladých hercov to bola obohacujúca skúsenosť.

Výkony, ktoré talentovaní recitátori a divadelníci podali, boli naozaj očarujúce. Vybrať toho najlepšieho v každej kategórii, ktorý bude náš okres reprezentovať v krajskom kole, bola pre odbornú porotu určite náročná úlohu.

Veľmi nás teší, že v niektorých kategóriách sa hodnotiacej porote páčili práve vystúpenia našich žiakov. Zo 69. ročníka okresného kola Hviezdoslavovho Kubína získali prvenstvo a postup do krajského kola až traja naši žiaci, a to v I. kategórii Sofinka Švecová a Emka Kučíková. V II. kategórii získal prvenstvo za poéziu Marek Štrbáň. Úspech zožal aj náš divadelný súbor Amos a herci sa predvedú aj na krajskom kole.

Po mnohých výtvarných, literárnych, športových a iných vedomostných úspechoch nás veľmi povzbudil aj úspech recitátorov. Naša radosť sa násobí tým, že naše deti sú úspešné nielen v okresných, ale aj v krajských, ba dokonca aj v celoslovenských súťažiach. Je to veľká odmena pre učiteľov, ktorí sa žiakom venujú. A to je cieľ našej „komenčáckej“ rodiny – mať spokojných žiakov, spokojných učiteľov i spokojných rodičov.

ZŠ J. A. Komenského