Sprístupnenie výstavy „Postava drotára v literatúre“

106

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sprístupnilo komentovanou prehliadkou pre stredoškolskú mládeže dňa 21. marca 2023 novú výstavu s názvom „Postava drotára v literatúre“. Výstava vznikla v spolupráci s Považským múzeom v Budatíne.

Autorkou výstavy je Mgr. Jana Adamusová, ktorá sa venuje dokumentovaniu drotárstva ako špecifického tradičného remesla. Téme sa venovala približne 12 rokov a výsledkom je prezentácia viac 200 knižných diel slovenskej a českej proveniencie.

Výstava predstavuje tvorbu dramatickú, prozaickú i poetickú a je doplnená o ľudová slovesnosť a odbornú literatúru, ktorú väčšinou vydalo Považské múzeum. Najstaršie prezentované dokumenty sú z oblasti dramatického umenia a vznikli v prvej tretine 19. storočia. Najviac zastúpené sú diela oblasti poézie, ktoré poukazujú na tragiku jednotlivca. Najemotívnejšie vyznieva jeho lúčenie s blízkymi i smútok, ktorý ho ďaleko od domova opanuje. Básnici však prostredníctvom svojich diel vyjadrujú i túžbu drotárov po slobode a oslavujú ich prebúdzajúce sa národné povedomie.

Súčasne s uvedenou výstavou pripravil etnológ vlastivedného múzea PhDr. Richard Benech sprievodnú výstavu s názvom „Z košikára strojár – zo strojára drotár“, ktorá predstavuje tvorbu regionálneho drotára pána Dušalu.

Ľudovít Dušala pochádzal z Podskalia a začiatkom 50. rokov minulého storočia absolvoval zimný kurz košikárstva majstra Lašu z belušskej košikárskej školy, ktorá patrila medzi najstaršie na Slovensku. Zamestnal sa v Považských strojárňach a prútie vymenil za drôt. Vyrobil nádherné dekoratívne drôtené vázy či šperkovnice. Výrobky a pracovné nástroje košikára – drotára Ľudovíta Dušalu z Podskalia si budete môcť pozrieť na spomínanej sprievodnej výstave.

Výstava Postava drotára v literatúre je sprístupnená pre verejnosť vo výstavnej miestnosti múzea od 21.3. do 25.8.2023. Pre väčšie skupiny odporúčame rezerváciu termínu na čísle 0901 918 848 (Ing. Roncová).

Petronela Rágulová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Foto: archív VM v PB