Nezodpovední ľudia poškodzujú spoločný majetok

278

Mesto v tomto roku zakúpilo a nainštalovalo 20 nových košov na psie exkrementy za približne 2.500 eur. Ľudia sa ich dlhodobo dožadovali. Podľa informácií z mestského úradu teraz niektorí obyvatelia mesta tieto nové koše vedome poškodzujú, rozoberajú držiaky na sáčky a sáčky kradnú. Ak sa to bude diať naďalej, mesto prestane sáčky objednávať a dopĺňať a pravdepodobne ani nezakúpi ďalšie nové koše pre psíčkarov. Ľudia by si mali uvedomiť, že poškodzovanie a rozkrádanie spoločného majetku je zlo, proti ktorému treba bojovať.

Prípad poškodzovania mestského majetku sa minulý týždeň vyskytol aj na Základnej školy na Gorazdovej ulici. Ešte sa nové oplotenie areálu školy ani nedokončilo a už ho vandali poškodili. Mesto bude pravdepodobne musieť kvôli takýmto aj v budúcnosti možným vandalským činom zakúpiť náhradné dielce, aby bolo možné zničené časti promptne vymeniť.

Občania nám tiež nahlásili zastávku MHD, ktorú neznámy páchateľ odniesol a odhodil k potoku v miestnej časti Hrabovka.