Začaté trestné stíhanie v kauze „Chráničky“

232

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, odbor kriminálnej polície 20. septembra upovedomilo MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., že 13. septembra  bolo začaté trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Trestné stíhanie bolo začaté voči doposiaľ nezistenému páchateľovi vystupujúcemu ako konateľ spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., ktorý dňa 17. marca 2010 uzavrel kúpnu zmluvu medzi spoločnosťou MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. (predávajúci) a spoločnosťou SWAN, a.s. (kupujúci). Predmetom kúpnej zmluvy bol predaj trás vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva za dohodnutú sumu 83.000 eur (bez DPH), zníženú o sumu  16.597 eur, teda za konečnú sumu 66.403 eur (bez DPH). Doposiaľ nezistený páchateľ takto konal napriek tomu, že valné zhromaždenie spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. dňa 17. februára 2009 prerokovalo a odsúhlasilo predaj siete chráničiek pre spoločnosť SWAN, a.s. za podmienok dlhodobého poskytnutia benefitov zo strany nového majiteľa pre MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. za cenu 434.840 eur (bez DPH). Páchateľ uzavretím kúpnej zmluvy konal v rozpore s Obchodným zákonníkom, nakoľko nekonal s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. tým spôsobil škodu vo výške najmenej 368.437 eur (bez DPH).

Zdroj: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.