Nikto vám nemôže dať to, čo vám môžem ja sľúbiť…

1018

…tak nejako asi uvažuje pri tvorbe svojich diel a programov púchovský Picasso, ktorý s obľubou (zne)užíva titul primátor mesta Púchov 2002-2014 (v ďalšom len PMP 2002-2014). V ostatných troch dielach, ktoré ste dostali do schránok, sa dotkol aj problematiky mestskej časti Pod Lachovcom, tak si dovolím stručne a s nadhľadom zareagovať:

Parkovanie pri „Zdraví“

Ak si lepšie pozriete návrh PMP 2002-2014, v podstate nám zrušil autobusovú zastávku MAD a čerstvo zrekonštruovaný chodník pri penzióne…, nuž „ďakujeme“. Treba povedať, že nečakáme na podobné novátorske návrhy a konáme. Inicioval som rokovanie medzi NsP Zdravie a Senior klubom, ktorého výstupom je už reálne fungujúci nájom 20 parkovacích miest pre zamestnancov NsP a tým de facto plus 20 parkovacích miest pre návštevníkov a pacientov NsP. Podľa výstupu zo štúdie ŽU NsP pripravuje výstavbu nového parkoviska pre zamestnancov s 36 parkovacími miestami s predpokladaným termínom realizácie v roku 2019. Ďalších 10 parkovacích miest pribudne ešte v tomto roku na ulici Za cintorínom – financovanie bolo schválené v júnovom zastupiteľstve.

Letný amfiteáter na Lachovci

Rekonštrukcia amfiteátra je naozaj súčasťou dlhodobého programu rozvoja časti Pod Lachovcom, ale otvorene sme aj občanom prezentovali, že vzhľadom na investičné náklady cca 270 tis.EUR sa o realizáciu v tomto volebnom období budeme snažiť cez eurofondy a tak sa aj deje. V roku 2017 sme s projektom neuspeli a tak v tomto roku mesto opäť v máji podalo projekt na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka s názvom Folklórne tradície pohraničia z operačného programu Interreg V-A SR-ČR (podrobnosti o projekte – viď mestskú webovú stránku). Projekt sme rozšírili aj o rekonštrukciu prístupovej cesty a prístupového chodníka zo západnej strany amfiteátra. Projektová dokumentácia sa spracovala až v roku 2016, a nie ako uvádza PMP 2002-2014, že ju mali pripravenú už v roku 2014. Ku cti PMP 2002-2014 slúži, že sa priznáva k technicky zbabranej stavbe divadla, keď v texte píše – citujem „…iba pre pár ľudí, ktorí sa do Divadla zmestia“.

Kruhové križovatky, alebo ak chcete objazdy

Kruháče sú nesporne prínosom pre bezpečnosť, ale stali sa hlavne módnym prezentačným a predvolebným hitom. Ak ich osadíte medzi 30 a viac rokov staré cesty v zlom technickom stave, je to ako na zhrdzavenej retiazke zlatý prívesok –  viď napríklad aj v týchto dňoch obnovený asfaltový koberec od námestia k „piškóte“ pri cintoríne. No a posúdenie návrhov umiestnenia nových kruháčov v samostatnom umeleckom diele od PMP 2002-2014 v kontexte vyššie uvedeného už nechám na vás.

Na úplný záver trochu retrospektívy. Pod vedením PMP 2002-2014 si mesto na stavbu v texte spomínaného mestského divadla zobralo niekoľko miliónový úver (v eurách), stavalo divadlo a „pridružené“ objekty, ale splácanie úveru v úverovej zmluve (od roku 2015) už nechali na nové – súčasné – vedenie mesta a úver bude mesto splácať ešte ďalšie tri volebné obdobia. Súčasné vedenie mesta v spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva dodržujú a preukázateľne plnia kľúčový cieľ programového vyhlásenia – znižovanie zadlženosti mesta pri súčasnom permanentnom investovaní do rozvoja všetkých mestských častí.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ a predseda VMČ Pod Lachovcom