Nová multifunkčná voľnočasová športová hala v Púchove? Môže byť realitou

1162

V Púchove dlhodobo absentuje priestor, ktorý by zastrešil športové, ale príležitostne aj kultúrne a iné spoločenské podujatia. Športové aktivity pomáhajú školákom zvýšiť telesnú zdatnosť, zabezpečiť zdravý životný štýl a v neposlednom rade prispejú k zlepšeniu mentálneho zdravia a duševnej pohody. Preto Mesto Púchov pristúpilo k investičnému zámeru vybudovania svojho vlastného mestského multifunkčného športoviska.

Výstavba športovej haly je plánovaná na ulici Komenského, v areáli Základnej školy J. A. Komenského, ktorá by primárne využívala športovú halu pre výučbu telesnej výchovy, nakoľko žiaci dnes cvičia v neprimeraných podmienkach, keďže majú len jednu telocvičňu. Halu budú môcť využívať i rekreační športovci všetkých vekových kategórií ako aj športové kluby na prípravu, čo by mohlo priniesť impulz pre amatérsky ako i profesionálny šport. Doposiaľ športovo nevyužívaný priestor v areáli školy tak môže získať nové možnosti športovej aktivity pre deti, mládež i celú verejnosť, keďže zámerom mesta je dobudovať aj kvalitný atletický ovál.

Mesto Púchov sa rozhodlo zapojiť do výzvy investičného zámeru vybudovania svojho vlastného mestského multifunkčného športoviska, ktorú zverejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, a teda získať finančné prostriedky z externých zdrojov. Projekt má záujem finančne podporiť aj developerská skupina Reinoo, a.s., ktorá v meste Púchov už pomohla i pri rekonštrukcii športového areálu ZŠ Mládežníckej v lete minulého roka.

„Nesmierne nás teší, že opäť raz môžeme prispieť k rozvoju mesta Púchov. Tento projekt sme sa rozhodli finančne podporiť, aby mohla mládež ako aj všetci ostatní ľudia z Púchova aktívne tráviť svoj čas športovými aktivitami. Verím, že športovú halu budú s radosťou využívať,“ hovorí Tomáš Surovčák, riaditeľ projektového oddelenia Reinoo, a.s.

Návrh haly predstavuje športový tréningový komplex pre kolektívne športy, pozostávajúci z troch nadzemných podlaží. Vybavenie haly umožní na viacerých plochách tak hrať kolektívne športy ako hádzaná, futsal, florbal, basketbal, volejbal, nohejbal, bedminton.

Základné parametre plánovanej športovej haly:

• Kapacita pre športovcov vrátane divákov je celkovo skoro 200 osôb

• Aktívna plocha haly pozostáva z 8 hracích plôch, pri rozmere hracej plochy skoro 1.300 m²

• Pozostáva z hracích plôch s rozmermi 40x20m (hádzaná, futsal, florbal), 28x15m (basketbal), 2x 9x18m (volejbal, nohejbal), 4x 13,4×6,1m (4x bedminton)

Náklady na výstavbu športovej haly sú odhadované na približne 1,2 miliónov eur. V ďalšej etape výstavby sa myslí i na dobudovanie chodníkov, výsadby novej zelene a vybudovania spomínaného atletického oválu.

Plánovaná športová hala umožní pravidelné a udržateľné využívanie zo strany škôl a amatérskych športových klubov ako aj voľnočasové využívanie zo strany detí, mládeže, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti.

„Športová hala bude prínosom nielen pre deti navštevujúce naše školy. Z pozície primátorky môžem povedať, že uskutočnenie tohto projektu radím medzi priority, pretože vidím zo strany občanov, detí, mládeže i športových klubov veľký dopyt po ďalších športoviskách. Telocvične pri základných školách i súčasná športová hala sú stále plne obsadené a požiadavky na športové vyžitie stále rastú. Myslím, že môže vzniknúť nová komunita športu pre deti, mládež a pre každého bez rozdielu. Verím, že okrem súťaživosti sa bude v našom meste rozvíjať aj priateľstvo medzi ľuďmi,” zhodnotila primátorka mesta Katarína Heneková. „Projekt multifunkčnej športovej voľnočasovej športovej haly vnímam konštrukčne ako jednoduchú stavbu, preto bude jej výstavba rýchla. Samozrejme najväčším pozitívom je zvýšenie kvality realizácie športových aktivít,“ pokračuje primátorka. Na záver dodáva: „Novú halu považujem za ďalšiu podporu športu v Púchove.“

Zdroj: Reinoo, MsÚ Púchov