Nová trasa cez viadukt a tunel už od polovice septembra

258

Posledný chýbajúci úsek modernizácie železničnej trate z Bratislavy do Žiliny je 16 kilometrov dlhý úsek medzi mestami Púchov a Považská Teplá. Do roku 2021 bude zmodernizovaný na rýchlosť do 160 km/hod.

Projekt ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá) je technicky, organizačne a investične veľmi náročnou stavbou, ktorá je rozdelená do piatich samostatných ucelených častí. V rámci projektu sa modernizujú železničné stanice Považská Bystrica a Považská Teplá a medzistaničné úseky Púchov – Považská Bystrica a Považská Bystrica – Považská Teplá.

Trať sa po modernizácii skráti zo súčasných 18,7 km na 15,9 km, pričom takmer celý medzistaničný úsek Púchov – Považská Bystrica je vedený v novej trase. V rámci stavby sa budujú dva nové tunely – Milochov s dĺžkou 1.861 m a tunel Diel s dĺžkou 1.082 m a nové náročné mostné objekty železničného premostenia Váhu, derivačného kanála a vodného diela Nosice (14 ks nových mostov), 6 nových cestných mostov a 4 podchody pre cestujúcich.

Modernizácia tohto úseku je financovaná z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Projekt bol na národnej úrovni zo strany ministerstva dopravy a výstavby SR schválený v septembri 2018 a následne v marci 2019 predložený na schválenie Európskej komisii. Celková výška nenávratného finančného príspevku z OPII je vyše 335 mil. eur, z toho zdroj EÚ je vyše 285 mil. eur.

Zmeny cestovného poriadku ŽSR od 17. septembra 2020

Cestujúci, ktorí využívali vlakovú dopravu medzi stanicami Púchov a Považská Bystrica sa musia pripraviť na zmenu. Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry od 17. septembra „presmerujú“ železničnú dopravu v tomto úseku na nový traťový úsek cez viadukt a tunel Diel. Pre cestujúcich sa doprava zmení z dôvodu zrušenia železničnej zastávky Milochov. Obyvatelia budú mať k dispozícii novú železničnú zastávku Nosice (na ostrove) s nástupišťom dlhým 250 m, s podchodom a prístreškami pre cestujúcich.

Vo štvrtok 17.9.2020 sa traťový úsek Púchov – Považská Bystrica v novom profile skráti z 13,6 km na 11,6 km, čo od štvrtka 17. septembra prinesie benefit rýchlejšieho cestovania – pri diaľkovej doprave v úseku Bratislava – Považská Bystrica z pôvodných 124 min na 120 min (-4 min), pri regionálnej doprave bude úspora -2,5 min.

Zmena Cestovného poriadku 2019/2020 je „vynútenou“ zmenou, ktorá súvisí s odovzdaním nových úsekov a rekonštrukčnými prácami manažéra infraštruktúry (ŽSR) v úseku Púchov – Považská Bystrica. Od 17.9.2020 budú vlaky v tomto úseku vedené len po jednej traťovej koľaji, pričom pôjdu sčasti po novej a sčasti po pôvodnej trati. V dôsledku uvedených skutočností dôjde aj k nasledovným zmenám: prevádzka vlakov v úseku pôvodnej trate Púchov – Výhybňa Milochov bude zrušená, zastávka Milochov bude zrušená a zastávka Nosice bude premiestnená.

Rekonštrukcia trate bude ukončená v decembri 2021

Rekonštrukcia so sebou prinášaj aj redukciu železničnej trate o necelé dva kilometre, nový tunel Diel, estakádu ponad Nosickú priehradu (mimo zastávku Milochov), vyššiu úroveň a komfort pre cestujúcich (nová zastávka v Nosiciach a modernizácia staníc v Považskej Bystrici a Považskej Teplej) a bezpečnejšiu cestu vlakom (nové traťové zabezpečovacie zariadenie medzi Považskou Bystricou a Plevníkom-Drienové, nový telekomunikačný systém, mimoúrovňové križovania…).

S ohľadom na práce v tomto úseku bude na viacerých miestach znížená traťová rýchlosť na 60 km/h, 80 km/h, resp. 100 km/h. K zrýchleniu na plnú konštrukčnú rýchlosť na tomto úseku príde po testoch a rýchlostných skúškach najskôr v decembri 2021. Toto zrýchlenie so sebou prinesie ďalšiu časovú úsporu.

Zdroj: zsr.sk, zssk.sk, mindop.sk, foto: Slavomír Flimmel