Prístavba v DSS Púchov-Nosice zvýši kvalitu života klientom aj zamestnancom

117

V objekte župného domova sociálnych služieb panuje čulý stavebný ruch od októbra 2019, komplexná rekonštrukcia by mohla byť ukončená v aktuálnom kalendárnom roku.

K stavebným úpravám DSS Púchov – Nosice pristúpil kraj z dôvodu prevádzkových problémov v zariadení a podmienok, ktoré vyplynuli z auditu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva či Hasičského záchranného zboru v Považskej Bystrici. „Podľa platných noriem pripadá na každého klienta viac metrov štvorcových obytnej plochy, objekt musí spĺňať minimálne požiadavky požiarnej ochrany pre daný typ zariadenia. Na základe uvedeného sme pristúpili k ich odstráneniu. Ide o prístavbu trojposchodovej budovy s prízemím k existujúcemu objektu. Na najvyššom poschodí, kde budú umiestnení klienti s najťažším zdravotným obmedzením, bude v bezbariérovej kúpeli nielen im, ale najmä zamestnancom slúžiť aj závesný zdvíhací systém pre imobilných. V zariadení prebieha starostlivosť o najťažšie prípady zdravotne znevýhodnených mladých obyvateľov nášho kraja a preto si myslím, že nové, komfortnejšie priestory si centrum naozaj zaslúži,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

V rámci investície za približne 1 milión eur bude z dôvodu zabezpečenia potrebných prevádzkových priestorov DSS zmodernizovaná kotolňa, vybudujú sa nové ubytovacie jednotky, rozšíri sa administratívna aj rehabilitačná časť a pribudnú tiež nové vstupné priestory či návštevné miestnosti pre verejnosť, ako aj odkladacie priestory na umiestnenie vozíkov či podporných chodítok klientov. „Hlavným prínosom je pre nás určite nový evakuačný výťah, ktorý nám uľahčí prevoz imobilných klientov nielen k lekárovi,“ dodala riaditeľka zariadenia Gabriela Hrončeková.

Zdroj: TSK