Nové kríže na cintorínoch vo Vieske a Ihrišťoch

301

Najčestnejšie miesto na každom cintoríne má veľký kríž. Symbolizuje nádej, že Kristus zomrel za každého a ponúka spásu každému, kto bude ochotne pre tento najväčší dar žiť. Obyvatelia miestnych častí vo Vieske a v Ihrišt sú radi, že aj na ich cintorínoch pribudol nový kríž. Požehnanie nových krížov sa konalo v nedeľu 27. augusta. Za prítomnosti obyvateľov miestnych častí ich požehnali evanjelická farárka Lenka Rišiaňová a rímskokatolícky kaplán Michal Meliš. Poďakovanie za ich inštaláciu patrí mestu Púchov a Podniku technických služieb mesta, s.r.o.

Foto: Slavomír Flimmel