Nové lavičky na Lachovci

167

Pracovníci Podniku technických služieb mesta v minulých dňoch osadili štyri lavičky na ceste vedúcej zo Sedlišťa na Ilonku. Prvá dvojica lavičiek je situovaná tak, aby sa turisti mohli kochať z vyhliadky na panorámu mesta, ďalšia dvojica lavičiek je otočená smerom do lesa.

Tento týždeň pribudli nové lavičky aj na letnom kúpalisku, ktorým sa určite potešia všetci návštevníci plaveckého areálu.

Okrem svojej hlavnej práce – zberu komunálneho odpadu – pracovníci technických služieb pokračujú v odstraňovaní škôd, ktoré zima napáchala na púchovských cestách. Naposledy opravovali betónom diery na cestách v mestskej časti Potôčky.

Foto: Slavomír Flimmel a PTSM.