Nové multifunkčné ihrisko na Gymnáziu v Púchove

121

V areáli púchovského gymnázia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) panuje počas mesiaca august čulý pracovný ruch. Na bývalom dvore školy postupne rastie nové multifunkčné ihrisko, ktoré študenti gymnázia budú môcť využívať už od nového školského roka 2019/2020.

Gymnázium v Púchove je v poradí dvanástou župnou strednou školou, kde Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu vybuduje multifunkčné ihrisko. Investícia do športoviska s rozmermi 18 x 30 metrov predstavuje sumu približne 147 tis. eur. V súčasnosti už je položená hracia plocha, pracovať sa začne na inštalácii mantinelov a osvetlenia.

Ďalšie multifunkčné ihrisko aktuálne vzniká aj na Gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou.  V pláne je aj realizácia štrnásteho ihriska a to na Obchodnej akadémií v Prievidzi. Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v kraji je dlhodobým cieľom Trenčianskej župy. Prebiehajúce stavebné práce si môžete prezrieť v našej fotogalérii:

TSK