Nové parkovacie miesta a rekonštrukcie komunikácií

241

Prinášame fotoreportáž z opráv ciest a chodníkov v meste Púchov a jeho mestských častiach, ktoré v tomto období prebiehajú pod vedením Oddelenia dopravy a služieb MsÚ Púchov. Ukončené sú opravy v lokalitách: mestská časť Nosice – pri cintoríne, Ul. Okružná 1429 a 1422, Ul. Mládežnícka 1435. Opravila sa tiež cesta v Starých Nosiciach pri hydrocentrále, parkovisko a prístupová cesta pred cintorínom v Horných Kočkovciach, vytvorili sa spevnené plochy na Štefánikovej ulici určené na parkovanie. Rekonštrukcia turistického chodníka vedúceho na Ilonku je úspešne ukončená a sprístupnená všetkým občanom Púchova i turistom prechádzajúcim regiónom. Rekonštrukčné práce na chodníku zabezpečovala v priebehu minulého mesiaca firma TRNÍK – SLUŽBY, s.r.o.

Foto: MsÚ, Slavomír Flimmel