Nové stojiská polopodzemných kontajnerov na odpad

70

Púchov od roku 2017 postupne modernizuje kontajnery na separovaný odpad. V uplynulých týždňoch v meste pribudlo 5 nových stojísk polopodzemných kontajnerov v lokalitách na uliciach Obrancov mieru, Mojmírovej, Mládežníckej, Námestí slobody a Chmelinci. Vďaka tomuto riešeniu sa zefektívni odvoz separovaného odpadu a vzniknú nové parkovacie miesta.

Foto: Slavomír Flimmel