Z činnosti Podniku technických služieb mesta

78

V uplynulých dňoch pracovníci PTSM okrem vývozu a separácie komunálneho odpadu a starostlivosti o zeleň v meste betónovali základy pre nové autobusové prístrešky, rekonštruovali lavičky na Dvoroch, opravili cestu do záhradkárskej osady na Skalke, opravili plot na cintoríne v Horných Kočkovciach a spolupracovali so Správou ciest TSK pri orezoch náletov pri krajnici cesty na Cérove.

PTSM Púchov