Nový poslanec MsZ Pavel Melišík nahradil Petra Prešnajdera

948

Poslanec Peter Prešnajder sa minulý týždeň vzdal poslaneckého mandátu vo volebnom obvode č. 1. Na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva nastúpi namiesto neho 66-ročný Ing. Pavel MELIŠÍK, ktorý kandidoval v komunálnych voľbách v novembri 2014 za stranu NOVA a s počtom hlasov 161 skončil vo VO č. 1 na treťom mieste. 

Nový poslanec žije od roku 1974 s manželkou Katarínou v rodinnom dome na ulici Janka Kráľa. V rokoch 1974 – 2010 pracoval v Gumárňach 1. mája, resp. Matador, v rôznych manažérskych pozíciách vo výrobe, na technickom úseku, na stratégii a na príprave a realizácii rôznych domácich a zahraničných rozvojových projektov.
V súčasnosti je na dôchodku. Má tri deti a tri vnúčatá.

Priority, s ktorými vstupoval Pavel Melišík do komunálnych volieb a ktoré chce presadzovať ako poslanec mestského zastupiteľstva:
• znižovanie zadlženosti mesta
• zlepšenie transparentnosti
• mestské médiá dostupné pre všetkých
• podpora mladých rodín a zázemia pre seniorov
• zimná údržba chodníkov a zber bioodpadu aj pre rodinné domy
• parkovanie pre obyvateľov mesta zdarma