Nový rebríček INEKO za rok 2016 hovorí jasne: mesto Púchov razantne znižuje dlh a vylepšuje si svoj rating.

352

A to nie je samozrejme všetko, popri tom vytvárame solídny prebytok hospodárenia, ktorý následne investujeme do zveľaďovania nášho mesta bez jediného eura vzatého z úveru. O tom, ale nižšie. Je dôležité ekonomické analýzy popredných slovenských agentúr  priblížiť viac občanom, nakoľko to je reálne vysvedčenie práce vedenia mesta a čestných poslancov, ktoré sa opierajú o reálne čísla.

Jeden zo základných parametrov pri výpočte finančného zdravia mesta, teda nášho ekonomického ratingu je celkový dlh mesta. Keď sme preberali mesto od bývalého vedenia v roku 2014, celkový dlh mesta bol na úrovni 48,1% . Preložené na drobné ide o percentuálny  pomer celkového dlhu mesta  ku  bežným príjmom mesta za predchádzajúci kalendárny rok. Čiže ak bežné príjmy mesta za rok 2013 boli na úrovni 11 829 272 €, tak dlh za rok 2014 podľa metodiky INEKO bol 5 689 879 €. Keď rátame, že mesto Púchov má v priemere 18 000 obyvateľov, tak na každého jedného Púchovčana bol dlh v roku 2014 – 316 €. Keď v roku 2014 nastúpilo nové vedenie mesta na čele s primátorom Rastislavom Henekom, tak sa našimi prioritami stali: znižovanie dlhu mesta, transparentnosť, zastavenie šafárení s verejnými zdrojmi. To po krátkom čase prináša svoje ovocie, čo jednoznačne potvrdil nedávno zverejnený rating INEKO. V roku 2016 klesol celkový dlh mesta na úrovni 34,8 %,  čo je zatiaľ historicky najnižší dlh mesta Púchov odkedy INEKO hodnotí slovenské obce a mestá.  Keď to opäť prerátame na drobné, ak bežné príjmy mesta za rok 2015 boli 14 160 402,- €, tak dlh za rok 2016 činil 4 927 820,- €, čo predstavuje dlh na jedného Púchovčana 273,- €. Za dva merateľné roky čísla nepustia, dlh skutočne rýchlym tempom znižujeme, čo je výborná správa pre všetkých našich spoluobčanov.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotil aj ďalšie parametre ako dlhovú službu, bilancia bežného účtu, záväzky po splatnosti  k príjmom a záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Priemer všetkých týchto kritérií hodnotí celkové finančné zdravie, dá sa povedať taký celkový ekonomický rating mesta. Pričom jedna hviezdička je najhoršie hodnotenie a šesť hviezdičiek najlepšie hodnotenie. V roku 2014, keď sa stal primátorom Rastislav Henek malo mesto Púchov dobré finančné zdravie a bolo hodnotené 4,7 hviezdičkami. Po dvoch rokoch sa naše finančné zdravie vylepšilo na 5,1 hviezdičky zo 6 možných, čo INEKO vyhodnotilo ako VÝBORNÉ finančné zdravie. Popri výbornom hospodárení nezabúdame ani na investície. Za rok 2016 bolo naše celkové hospodárenie prebytkové viac ako 1,2 milióna eur. Celkovo sme v roku 2017 preinvestovali v našom meste približne dva milióny eur na rôzne investičné akcie a to bez vzatia jediného eura z úveru! To je na stredne malé mesto s 18 000 obyvateľmi určite slovenský unikát. Ide to, keď sa nešafári a pristupuje sa k financiám občanov transparentne a zodpovedne.

Lukáš Ranik, poslanec MsZ Púchov