Púchov bude mať sociálny obchod

2027

Dňom 10.1.2018 bude oficiálne otvorený v Púchove na Námestí slobody pri obchode Kočkovskej pekárne sociálny obchod určený pre ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi.

Obchod bude otvorený každú stredu od 15.30 hod. do 17.30 hod., neskôr sa môže tento podľa potreby čas upraviť, o čom budeme včas informovať. V sociálnom obchode sa nachádza oblečenie, obuv, knihy, hračky a rôzne potreby pre domácnosť. Všetky tieto veci nám darovali ľudia, ktorí sa takto rozhodli podeliť s tými, ktorí sa ocitli v zložitej finančnej situácii. Ak máte doma veci, ktoré sú ešte v dobrom stave funkčné, ale vy ich už nevyužívate a chceli by ste ich niekomu darovať, môžete ich doniesť každú stredu v čase otvorenia obchodíku (od 15.30 hod do 17.30 hod). Prosíme darcov, aby oblečenie doniesli čisté (opraté).

Už deň pred Štedrým dňom v novom sociálnom obchode na Námestí slobody prebehla prvá humanitárna akcia. Touto cestou sa chceme poďakovať pani vedúcej a celému personálu Reštaurácie Váh, že už po druhý rok navarili Vianočnú kapustnicu pre ľudí bez domova a tým, ktorí nemajú prostriedky ani možnosti si ju inak zabezpečiť.

Ďakujeme aj ľuďom, ktorí priniesli koláčiky alebo teplé ošatenie a všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pripojili k tejto akcii a pomohli. Vďaka Vám boli tieto Vianoce pre niektorých našich spoluobčanov o niečo radostnejšie. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli, lebo aj vďaka vašej pomoci, môže byť sociálny obchod otvorený.

Ten, kto sa zľutováva nad chudobným, požičiava Hospodinovi, a on mu odplatí jeho dobrodenie. Biblia Príslovia 19,17

Za odd. školstva a sociálnych vecí MsÚ Lenka Jamborková a Mgr. Ivana Vančová