Občianske združenia v Púchove: Puchovo dedičstvo

818

Začiatky

Ako už napovedá názov občianskeho združenia, jeho cieľom je navrátenie a zachovanie histórie púchovského regiónu. Pri zrode združenia, ktoré vzniklo pred štyrmi rokmi, stáli traja nadšenci histórie a rodinní príslušníci Pavol a Miloš Makyna a Peter Hrbáček. „Už počas štúdia na vysokej škole som si stále viac uvedomoval, akú bohatú a zaujímavú históriu má tento región, ale vôbec sa s ňou nepracuje, najmä nie v oblasti turistiky. Rozhodli sme sa teda, že začneme sami. Je to beh na nekonečne dlhú trať, ale uvedomovali sme si, že je potrebné začať osvetou“, priblížil začiatky vzniku združenia Pavol Makyna. Začali teda zbieraním a šírením starých fotografií, štúdiom a písaním rôznych populárnych, vedeckých a odborných článkov a ich publikovaním na webstránke združenia, organizovaním výstav, prednášok, či budovaním nových informačných tabúľ.

Najbližšie chystajú

Aktuálne najväčším projektom občianskeho združenia je spolupráca s mestom a ďalším občianskym združením na oživení Župného domu, „Bod kultúry – Župný dom“, ktorý by mal byť znovu otvorený pre verejnosť. Združenie intenzívne pracuje na obnovení a rozšírení súčasného múzea v Púchove. „Vynovené múzeum bude postupne mapovať celé dejiny mesta Púchov a celého okresu, pričom samozrejme nadviaže na predchádzajúce Archeologické múzeum púchovskej kultúry. Keďže chceme, aby bolo kvalitné a finančné možnosti sú tiež obmedzené, múzeum bude vyhotovené v 2 fázach, pričom prvú časť by sme chceli sprístupniť verejnosti na jeseň tohto roka. Na budovaní múzea sa podieľajú i ďalší, nami oslovení profesionáli, čo je tiež zárukou kvality budovaných expozícií. Pripravované múzeum by malo byť živé a nemalo by byť statickou ukážkou stavu z minulosti. Keďže chceme, aby to bolo v čo najväčšej miere prekvapenie pre verejnosť, môžem prezradiť zatiaľ toľko, že múzeum bude mať v tejto fáze nové meno, ďalej úplne novú expozíciu praveku, lednického panstva, ľudovej kultúry, či vynovenú expozíciu púchovskej kultúry. Pripravujeme v jeho interiéri nové externé výstavy. S históriou chceme ísť aj do ulíc, ale nechcem predbiehať. Celý projekt je veľmi náročný. Veríme však, že výsledok bude stáť za to a že Púchovčania i turisti budú spokojní.“, približuje plány združenia Pavol Makyna.

Plány do budúcnosti

Podľa zakladateľa združenia je najväčšou komplikáciou pri ich práci najmä nedostatok času, ktorý potrebujú na realizovanie svojich predstáv, ale aj komplikovaná administratíva. „Každá aktivita, hoci aj tá neviditeľná, ako je bádanie, je veľmi náročná najmä z časového hľadiska. Za každým príspevkom na našej stránke sa skrýva častokrát obrovské množstvo dní strávených za knihami, v archívoch, múzeách, na rôznych stretnutiach s ľuďmi“, hovorí Pavol Makyna. Verí však, že táto práca má zmysel a prinesie svoje ovocie: „Chceli by sme, aby boli obyvatelia hrdí na svoju regionálnu históriu, pamiatky, dedičstvo predkov, pretože je naozaj na čo, i keď to nemusí byť hmotné. Veríme, že aj múzeum, ktoré pripravujeme, bude poukazovať na výnimočnosť nášho kraja, bude živým organizmom v Púchove a ľudia ho budú navštevovať pravidelne. Ešte stále je veľmi veľa toho, čo môžeme všetci spolu objavovať. Aj do múzea môže prispieť ktokoľvek, kto by napríklad chcel vyhodiť staré predmety po babke. Možno sú vhodné práve do expozície ľudovej kultúry. Chceli by sme, aby aj turisti pobudli v našom regióne dlhšie, aby sa vracali a ďalej rozprávali o tom, čo tu máme a čo pekné zažili – všetci tak môžme z toho prosperovať. Preto si chráňme nielen úradmi vyhlásené pamiatky, ale všetko, čo je v pozitívnom význame slova výnimočné pre región, aby sme sa nemuseli hanbiť ako tí, ktorí dali zbúrať staré mesto“, dodáva Pavol Makyna.

H. Kanderková