Obed za jedno euro po štyroch mesiacoch fungovania

308

Vedenie mesta Púchov prišlo minulý rok so zaujímavou novinkou. Seniori a zdravotne znevýhodnení obyvatelia sa môžu naobedovať za jediné euro v jedenástich vybraných mestských stravovacích jednotkách. Rozdiel v cene jedla, čo je približne 1,70 eur na jedno jedlo, dopláca mesto.

Občan Púchova, ktorý chce takúto možnosť využiť, musí spĺňať jedinú podmienku – jeho mesačný príjem musí byť nižší ako 385 eur. S unikátnym nápadom prišiel primátor Rastislav Henek. Mesto si vyžiadalo zo Sociálnej poisťovne štatistiku, z ktorej vyplýva, že nízky dôchodok má v Púchove 885 seniorov. V tomto prípade však ide aj o takých, ktorí žijú v domácnosti s manželom alebo s manželkou. Tých v 1. etape projektu zatiaľ vylúčili, pretože súčet ich príjmov môže byť výrazne vyšší. Samostatne žijúcich dôchodcov s príjmom do 385 eur je v Púchove približne tristo.

Projekt počíta s tým, že dôchodcovia budú mať prístup do jedální mestských základných a materských škôl. Jedlo si odoberú do obedárov v čase, keď ešte neobedujú žiaci a zamestnanci zariadení (zvyčajne od 11:00 do 11:30). Ešte predtým však musia záujemcovia o obed za jedno euro prísť s výmerom o dôchodku na mestský úrad, kde ich zaevidujú a dajú im vybrať si jedáleň, ktorá je pre nich najvýhodnejšia. Teda takú, ktorú majú najbližšie k bydlisku alebo v nej majú priateľov.

Vedenie mesta na začiatku nevedelo odhadnúť, koľko dôchodcov sa reálne do projektu prihlási. Stravovanie za jedno euro mesto spustilo v októbri 2017. Po štyroch mesiacoch jeho fungovania sme na mestskom úrade zisťovali, ako sa nápad osvedčil v praxi. Do akcie sú zapojené štyri mestské základné školy, šesť materských škôl a SOŠ obchodu a služieb. Celkovo mestské školské zariadenia zabezpečujú obed pre 1.700 detí a žiakov, 235 zamestnancov a 121 ďalších stravníkov. O „obed za jedno euro“ má záujem 95 púchovských dôchodcov.

Na Základne škole Gorazdovej sme sa opýtali vedúcej jedálne Ivety Rosinovej na akciu „obed za jedno euro“. Zatiaľ má od dôchodcov pozitívne ohlasy, jediná výhrada stravníkov, že jedlo je málo slané a korenené. Tak to však vyžadujú normy pre školské jedálne. Kapacita jedálne bola pôvodne určená na 650 stravníkov, dnes sa stravuje len 375, takže tých niekoľko porcií pre dôchodcov nie je problém zabezpečiť. Ak by mesto chcelo projekt podstatne rozšíriť, vyžadovalo by si to pravdepodobne aj vyšší počet zamestnancov v kuchyni (v súčasnosti pracuje len 5 kuchárok namiesto niekdajších 8). Dnes je však veľký problém získať kvalifikovanú pracovnú silu do školskej kuchyne.