Obvodné kolo Technickej olympiády

260

Obvodné kolo Technickej olympiády kat. A a kat. B sa konalo 29. 11. 2018 na ZŠ Mládežnícka Púchov. Kategória A je pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka osemročného gymnázia ako súťaž dvojíc, má tri kolá: obvodné, krajské a celoštátne. Kategórii B je pre žiakov 5. a 7. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka osemročného gymnázia ako súťaž jednotlivcov, má dve kolá: obvodné a krajské.

Cieľom Technickej olympiády bolo preukázať teoretické vedomosti formou riešenia vedomostných testov a praktické zručnosti pri práci s drevom. Úlohou súťažiacich bolo zhotoviť podľa priloženého technického náčrtu a pomocou náradia výrobok, ktorý hodnotila odborná porota.

Technickej olympiády sa zúčastnilo 10 škôl: ZŠ Mládežnícka Púchov, ZŠ s MŠ Slovanská Púchov, ZŠ J.A. Komenského Púchov, ZŠ Gorazdova Púchov, CZŠ sv. Margity Púchov, ZŠ s MŠ Lysá pod. Makytou, ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne, ZŠ Beluša, ZŠ Lednica, ZŠ Zubák.

V kategórii A (dvojice) sa zúčastnilo 22 žiakov a v kategória B sa zúčastnilo 5 žiakov. Do krajského kola postupujú: kat. A dvojica: Dušan Havranec a Ivan Levčík zo ZŠ Beluša, kat. B Roman Bednárik zo ZŠ J.A.Komenského Púchov. Krajské kolo Technickej olympiády sa koná 5.2.2019 na SOŠ Piešťanská, Nové mesto n. Váhom. Postupujúcim žiakom do KK Technickej olympiády držíme palce.

Ďakujeme ZŠ Mládežnícka Púchov za poskytnutie dielní, v ktorých sa konala praktická časť, taktiež i odbornej porote pod vedením Mgr. Miroslava Bučka, za spravodlivé hodnotenie tejto náročnej olympiády.

Dáša Illyová, CVČ Včielka