Ústavný súd odmietol sťažnosť neúspešných kandidátov

1006

Podľa Ústavy Slovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Ku koncu novembra ústavný súd evidoval 89 sťažností z celého Slovenska pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 10. novembra 2018. Ústavný súd rozhoduje o týchto sťažnostiach do 90 dní od doručenia sťažnosti.

Šiesti neúspešní kandidáti z komunálnych volieb v Púchove podali dňa 19. novembra 2018 prostredníctvom zvolenskej advokátky JUDr. Ivany Gajdošíkovej spoločnú ústavnú sťažnosť, v ktorej žiadali ústavný súd, aby vyhlásil voľby primátora a poslancov mesta Púchov za neplatné a zrušil ich výsledky v celom rozsahu.

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra 2018 rozhodol vo veci vedenej pod spisovou značkou PL. ÚS 40/2018 o sťažnosti JUDr. P. C., Ing. M. F., PaedDr. M. K., PaedDr. Mgr. art. J. G., PhD., MUDr. I. H. a I. Z., ktorou namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora a poslancov mesta Púchov. Ústavný súd sťažnosť odmietol pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

Kto sa skrýva za iniciálkami možno ľahko uhádnuť pomocou zoznamu všetkých púchovských kandidátov. Ide o troch neúspešných kandidátov na post primátora Pavla Crkoňa, Miroslava Faktora a Miroslava Kubičára. K sťažnosti sa pridali traja neúspešní kandidáti na poslanca mestského zastupiteľstva Ján Gabčo, Igor Hurta a Ivan Zahradový. Menovaní kandidáti utrpeli pred občanmi Púchova dvojnásobnú hanbu. Vo voľbách ukázali, že nevedia vyhrávať. Po voľbách navyše ukázali, že nevedia ani prehrávať.

Slavomír Flimmel
Zdroj: www.ustavnysud.sk