Obyčajný človek s výnimočným hlasom a veľkým folklórnym srdcom

71

Štefan Chovanec zo Záriečia by v týchto dňoch slávil 8O.-ku.

O-re Ja-ník, o-re to za-rie-cke po-le.
Je-ho žu-té vlá-sky, ej vie-ter pre-fu-ku-je.

Túto nádhernú pieseň si Štefan Chovanec neraz zaspieval ako sólista.

Kto bol Štefan Chovanec?

Bol to človek, ktorý celý svoj život zasvätil folklóru a tradíciám obce Záriečie. Štefan bol výnimočný sólový spevák s neopakovateľným hlasom. Sám skromne hovoril: Hlas mám dar od Boha a tento dar si treba vážiť. Štefan si nielen svoj dar vážil, ale delil sa s ním so všetkými. Vedel majstrovsky interpretovať a emočne zaspievať prekrásne piesne Púchovskej doliny, hlavne tie jeho Záriečske. Bol neoddeliteľnou súčasťou nielen miestnych folklórnych súborov, ale aj cirkevných spevokolov. Tento pracovitý človek celý svoj život pracoval u jedného zamestnávateľa (Okresný stavebný podnik).

Štefan dostal od Boha ešte jeden dar, svoju manželku Helenu Chovancovú, tiež vynikajúcu speváčku a folkloristku, ktorá pomáhala pri zakladaní folklórnych súborov v Záriečí. V posledných rokoch spolu s manželom pomáhali dievčatám s Fs Rormarínek. Štefan svojim životom dával dobrý príklad ako sa dajú prekonať rôzne problémy, poučením sa z múdrostí starých predkov a často aj piesňou, ktorou sa mnohí utešovali.

Štefan Chovanec by sa v týchto dňoch dožil osemdesiatky. Žiaľ pred tromi rokmi stíchol jeho hlas. Len horička jedľová šumí a Záriecke zvony prekrásne zvonia a pripomínajú nám – obyčajného človeka s neobyčajným hlasom a veľkým folklórnym srdiečkom.

Štefan Gardoň Kaštýľsky