Úspech Divadelného súboru MAKYTA o. z.

246

Divadelný súbor MAKYTA uviedol dňa 23.4.2022 na krajskej postupovej súťaži ochotníckych divadiel v Bojniciach svoju najnovšiu hru „Pán Biedermann a podpaľači“. Po vzhliadnutí, odborná porota rozhodla, že súbor bude reprezentovať Trenčiansky kraj na celoštátnej súťaži „Belopotockého Mikuláš“.

Divadelný súbor MAKYTA existuje s prestávkou už 77 rokov. Počas celej doby existencie prinášal súbor divadelné predstavenia tej najvyššej kvality. Aj preto, je divák v Púchove na divadelné predstavenia veľmi náročný. Divák, ktorý chápe, že poslaním divadelného umenia je, či už zábavnou, alebo vážnou formou, pomocou povestného „chrobáka v hlave“, doslova nútiť pozorovateľa aby sa zamýšľal nad predkladanou témou.

Samozrejme, že existujú aj menej nároční diváci, a ja osobne proti ním vôbec nič nenamietam, ktorým stačí na uspokojenie ich túžob po kultúre, pozrieť si niečo v štýle „horná dolná“. Títo nenároční diváci majú však úplne jasnú a jednoduchú voľbu, stačí zapnúť diaľkový ovládač na svojom televízore.

Ja osobne však pevne verím, že náš súbor nikdy neskĺzne k tomu, aby sa prezentoval svojim priaznivcom takýmto povrchným formátom.

Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým členom súboru, ktorí sa priamo zúčastnili na realizácii a uvedení tejto divadelnej hry. Chcel by som však touto cestou poďakovať aj všetkým členom divadelného súboru, na ktorých sa tentoraz nedostalo, že po celú dobu prípravy nám pomáhali a svojimi cennými radami vyjadrovali svoju nezištnú podporu.

Peter Pantúček, umelecký vedúci Divadelného súboru MAKYTA
Foto: Slavomír Flimmel