Ocenenia „Srdce na dlani 2020“ sa tentokrát odovzdávali online

368

Za dobrovoľníctvo sa považuje neplatená činnosť, ktorú dobrovoľník vykonáva slobodne, a svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti a energiu venuje v prospech iných ľudí alebo spoločnosti. Dobrovoľníctvo sa realizuje v rôznych oblastiach života spoločnosti: v sociálnej a zdravotnej oblasti, v oblasti výchovy a vzdelávania, ochrany životného prostredia, v oblasti kultúry a umenia, rozvoja komunít a občianskej spoločnosti, v oblasti ochrany ľudských práv, demokracie a slobody a i.

Dobrovoľnícke ocenenia Srdce na dlani

Dobrovoľnícke ocenenia Srdce na dlani poznajú svojich majiteľov. Historicky po prvýkrát boli nominácie otvorené vo všetkých krajoch Slovenska, pričom vo väčšine z nich už prebehlo zasadanie komisií a udeľovanie ocenení Srdce na dlani. V roku 2020 krajské dobrovoľnícke centrá prijali rekordných 287 platných nominácií a komisie rozdelili až 91 ocenení či mimoriadnych cien Srdce na dlani. Po prvýkrát zároveň komisie rozhodovali o nomináciách na národné oceňovanie Dobrovoľník roka 2020 – Oceňovanie cenou Srdce na dlani, na ktoré poputujú až dve tretiny ocenených projektov zo všetkých krajov.

Prepojenie krajského a národného oceňovania

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum pokračuje vo svojej tradícii národného oceňovania. Realizuje ho už od roku 2011, kedy rozšírilo oceňovanie z úrovne Bratislavského kraja na celoslovenskú úroveň. Od roku 2020 dochádza v partnerstve s krajskými dobrovoľníckymi centrami a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií k zmene systému nominovania na národné ocenenie. Oprávnenými subjektami na zasielanie nominácií na národné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú krajské dobrovoľnícke centrá. Nominácie vychádzajú z návrhov na ocenenie Srdce na dlani na krajských úrovniach. Znamená to, že v celonárodnom kole oceňovania sa stretnú príbehy tých najvýnimočnejších z výnimočných.

Slávnostné podujatie Dobrovoľník roka 2020

Slávnostné podujatie Dobrovoľník roka 2020 sa uskutočnilo 11. marca 2021. Vzhľadom na pandemickú situáciu slávnostný večer prebehol online. Záštitu nad podujatím prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

V roku 2020 bola na krajskej úrovni ocenená v kategórii Koordinátor dobrovoľníkov riaditeľka CVČ Včielka Púchov Alena Strýčková. Ocenená bola za prínos práce s mládežou vo veku 13 až 30 rokov v meste Púchov. Vo veľkej miere sa venuje Žiackemu mestskému parlamentu v Púchove, kde pomáha organizovať a realizovať stretnutia a aktivity jej členov. Dobrovoľníkov a mládež v Púchove sa snaží zapájať do rôznych aktivít, programov a činností, ktoré prispievajú k rozvoju dobrovoľníckej činnosti mládeže a rozvoju komunity. 

Srdce na dlani 2020 a samotné dobrovoľníctvo v našom meste Alena Strýčková pre Púchovské noviny zhodnotila: „Dobrovoľníctvo je niečo, čo je potrebné robiť srdcom. Keď už človek dobrovoľníka robí, je to pre vlastný dobrý pocit a potrebu niekomu pomôcť. Určite si veľmi vážim navrhnutú nomináciu ako koordinátorka dobrovoľníkov a ďakujem za príležitosti, ktoré mi osud do cesty prináša. Vždy sa teším, keď sa ku mne pridávajú ďalší s úmyslom nezištne pre druhého niečo spraviť. Sme s mojimi mladými dobrovoľníkmi pripravení pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú.“

Zdroj: srdcenadlani.sk