Oslava MDŽ v Marczibanyiho záhrade

156

Už mnohokrát samospráva denného centra seniorov (DC) v našom meste prekvapila svojich členov pri organizovaní podujatí v našom meste. No ale čo už sa dá vymyslieť v období korona krízy. A prekvapenie prišlo aj k MDŽ. Už viac ako storočný sviatok Medzinárodného dňa žien si členovia denného centra pripomenuli na netradičnom mieste – za dodržiavania pandemických opatrení. Samospráva pozvala postupne po časových úsekoch svoje členky na prechádzku do Marzibanyiho záhrady, ktorá dýcha nielen súčasnosťou ale aj veľkou históriou Púchova.

Pri prechádzke záhradou si každá zobrala minikarafiát venovaný mestom, ale aj niečo na domácu úlohu. Antistresové vymaľovánky – veľkonočných zajačíkov. Tie majú členky DC vymaľovať k Veľkej noci a budú zaradené do súťaže O najkrajšiu vymaľovánku.

Vychádzky v prírode patria do výnimiek, ktorú môžu využívať aj púchovskí seniori. A tak dostatočne mnohí z nich využívajú aj pomôcky – turistické paličky, ktoré mesto zakúpilo pre turistický krúžok DC. Viacerých teda môžeme vo dvojiciach vidieť na prechádzkach na Lachovci, či na odhánkach pri Váhu, či na cyklotrase. Možnosť vidieť sa aspoň na diaľku, nestratiť sociálny kontakt – bolo navrhnuté práve z turistického krúžku. Z jednej z činnosti, ktoré má vo svojom pláne činnosti DC aj v tomto roku. Veríme, že čoskoro budú prekonané prekážky obmedzovania sa a rozbehnú sa v DC aj ďalšie činnosti.

Sme radi, že naše mesto aj počas tohto zložitého obdobia myslí na svojich starších obyvateľov a úprimne za to všetko ďakujeme. Chceme sa touto cestou poďakovať aj za rúška, ktoré dostali od mesta nielen členovia denného centra, ale aj všetky ostatné spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta, ktoré združujú tiež seniorov a zdravotne postihnutých.

Emília Luhová