Ocenenie pre MUDr. Petra Ráca, lekára z považskobystrickej nemocnice

954

Primár otorinolaryngológie v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica MUDr. Peter Rác sa stal laureátom 9. ročníka prestížneho oceňovania aktivít a činov zlepšujúcich postavenie a život Rómov na Slovensku Roma Spirit 2017.

V kategórii Osobnosť si prevzal ocenenie za úspešnú lekársku prax, profesionálny prístup k práci i k pacientom a odbornosť, ktorou už viac ako 20 rokov prispieva k búraniu stereotypov a predsudkov v spoločnosti. Nominácia bola zároveň dôkazom uznania jeho kvalít v radoch odbornej verejnosti, no najmä prejavom dôvery pacientov.

Rodák z Trenčianskych Teplíc okrem prevádzky privátnej otorinolaryngologickej ambulancie v Nemšovej vedie tiež jednodňovú ORL chirurgiu v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica. Okrem toho sa venuje aj detskej ORL chirurgii, chirurgii nosa, stredného ucha či spánku. Vyznamenania nadobudnutých kvalít sa dočkal už v roku 2015, keď ho vtedajší minister zdravotníctva SR vymenoval za krajského odborníka pre ORL a chirurgiu hlavy a krku v Trenčianskom kraji.

Potrebu vzdelávať sa, statočne žiť a pracovať mu rodičia vštepovali odmala. Ako najstarší z piatich synov sa so želaním svojich rodičov stať sa lekárom naplno a s radosťou stotožnil. Húževnatosť a ambícia splniť sny rodičov ho priviedli k štúdiu všeobecného lekárstva, ktoré ukončil na Vojenskej lekárskej akadémii v Hradci Králové. „Štúdium medicíny je tiež len o pevnej vôli. Počas štúdia mi nikto nič neodpustil, ale ani mi nik neukrivdil,“ zaspomínal si na vysokoškolské časy ocenený Peter Rác. Po absolvovaní štúdia sa jeho pôsobiskom stala Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku, kde v pozícii zástupcu prednostu kliniky – primára vykonával pomocou najmodernejšej techniky najzložitejšie operácie v odbore ORL chirurgie.

Lekár pôsobiaci v Nemšovej sa ocenením svojich lekárskych zručností i ľudského prístupu pripojil k riaditeľovi považskobystrickej nemocnice Igorovi Steinerovi, ktorý si v novembri minulého roka ako uznávaný imunológ taktiež vyslúžil verejné uznanie za svoj ľudský prístup. „Pán doktor je vynikajúci lekár a operatér, ktorý dlhodobo riadi operatívu na oddelení jednodňovej chirurgie v špecializačnom odbore ORL. Veríme, že aj takéto ocenenie prispieva k dobrému menu pána doktora a našej nemocnice,“ ocenil svojho kolegu poslanec Z TSK a riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici Igor Steiner.

Zdroj: TSK