Ocenenie za II. miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov

381

Každoročne, po dobu 20 rokov sa Dom Matice slovenskej venuje literárnej tvorbe autorov v školách a školských zariadeniach. My sme začali vydávať školský časopis „Hviezdička“ v roku 2002 a vydávame ho doteraz. Vždy tri čísla za školský rok. Časopis obsahuje články pre deti, aj pre rodičov.

Už sme sa viackrát zúčastnili celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS, ktorú usporadúva práve Matica slovenská. Tak tomu bolo aj tento školský rok. V minulých ročníkoch sme 3 krát získali 3. miesto v tejto súťaži a tento školský rok sme s našim časopisom získali 2. miesto v tvorbe časopisov pre materské školy. Ocenenie sme si boli prebrať v piatok 16.11.2018 na radnici v Žiline z rúk povolaných, a to pani učiteľka Tatiana Markovičová – šéfredaktorka a pani riaditeľka Daniela Valentínyová – redaktorka časopisu.

Odborná porota zložená z literárnych kritikov prečítala množstvo časopisov, školských, triednych, ako aj časopisov pre materské školy. Vysoko ocenila nápaditosť, jednotlivé rubriky, úpravu a po dlhom zvážení udelila ocenenia pre jednotlivé kategórie. A tak sme v tento deň počúvali vo vyhláseniach v jednotlivých kategóriách ocenenia z každého kúta Slovenska, aj z tých najvzdialenejších, ako aj naše pekné 2. miesto.

Nás veľmi teší toto umiestnenie. Svedčí to o tom, že čo píšeme do našej „Hviezdičky“, je zaujímavé, poučné a rozvíjajúce detské uvažovanie, detskú logiku. Pretože časopis obsahuje nielen vymaľovánky, ale aj recepty na zdravú školu, rôzne pracovné listy, pri ktorých musia deti premýšľať a zároveň si opakovať, čo sa už naučili v tvorivých a edukačných aktivitách. Rodičia si zase nájdu poučné články z rôznych oblastí.

Kultúrny program pre nás pripravili deti so ZUŠ v Žiline a sprievodné slovo mala riaditeľka Domu Matice slovenskej, pani Kalánkova, ako aj niektorí členovia poroty. Darčeky, ktoré sme si prevzali spolu s diplomom, sme rozdelili deťom. Diplom zaujme čestné miesto v každom oznamovateli pre rodičov, aby aj oni vedeli, že pri jeho tlačení a rozmnožovaní nám pomáhali mnohí z nich. Po slávnostnom odovzdávaní cien sme si spravili fotografie na pamiatku a zúčastnili sme sa slávnostného obeda v hoteli Slovakia.

Potom už nasledovala cesta domov s príjemnými dojmami, s ktorými sme sa v najbližší deň podelili s kolegyňami už v materskej škole. Práve toto je pre nás impulzom, aby sme pokračovali v jeho vydávaní, čo sa dá ešte zlepšili, aby pri ďalšom ročníku tejto súťaže, sme sa mohli pochváliť s novinkami a vylepšeniami našej „Hviezdičky“.

Daniela Valentínyová, riaditeľka MŠ Mládežnícka ul. Púchov