Ocenenie Zlaté vedro získal Púchov už šiestykrát

215

V roku 2022 vyriešili mestá a obce pomocou portálu Odkaz pre starostu až 8.910 podnetov. Zlaté vedro, ocenenie pre najlepšie samosprávy, si za riešenie podnetov odniesli Trnava a Malacky, najlepšie komunikovali Hlavné mesto SR Bratislava a Snina.

„Chceme oceniť samosprávy, ktoré berú komunikáciu s občanmi zodpovedne a zaujímajú sa o ich podnety na zlepšenie verejných priestorov,” vysvetľuje Pavla Rachelová, projektová manažérka Odkazu pre starostu. „Pri hodnotení berieme do úvahy nielen pomer vyriešených podnetov, ale aj ich celkový počet a náročnosť. Samosprávy sme rozdelili do dvoch kategórii podľa veľkosti – na väčšie a menšie ako 20-tisíc obyvateľov.”

Zlaté vedro za riešenie podnetov si spomedzi väčších samospráv odnieslo mesto Trnava, ktoré v roku 2022 úspešne vyriešilo 1.097 podnetov od občanov.

„Odkazprestarostu.sk sa po rokoch stal nie len dôležitým nástrojom občianskej participácie, ale vďaka aktívnej verejnosti aj nenahraditeľným pomocníkom každého mesta, ktoré to so zlepšovaním kvality života svojich obyvateľov myslí naozaj vážne,“ uviedol primátor Trnavy Peter Bročka „Aj preto ma teší, že sa nám podarilo za minulý rok vyriešiť ešte viac podnetov ako pri našom poslednom víťazstve. Veľká vďaka patrí aktívnym a pozorným Trnavčanom a celému tímu zamestnancov mestského úradu a mestských služieb mesta, ktorí svojou každodennou prácou pomohli Trnave opäť získať zlaté vedro,“ dodal.

Medzi menšími samosprávami pod 20.000 obyvateľov si pri riešení podnetov najlepšie počínali Malacky, nasledované Dolným Kubínom, tretie miesto obsadil Púchov.

Malacky si Zlaté vedro za riešenie podnetov odnášajú už po štvrtýkrát za sebou. „Projekt Odkaz pre starostu vnímame už ako neodmysliteľnú a stabilnú súčasť života samosprávy. Malačania sú veľmi vnímaví vo vzťahu k verejnému priestoru, preto sú našimi „očami a ušami“ v teréne všade tam, kde nie sme práve v tej chvíli my,“ povedal primátor mesta Malacky Juraj Říha.

Tím Odkazu pre starostu hodnotil v osobitnej kategórii aj komunikáciu. „Zameriavame sa na to, či samosprávy vysvetlia občanom, kto sa bude ich podnetom zaoberať a kedy môžu očakávať jeho riešenie, aj ako rýchlo na podnet reagujú,” dodáva Pavla Rachelová.

V tejto oblasti sa spomedzi väčších samospráv najlepšie darilo magistrátu mesta Bratislava, ktorému za uplynulý rok obyvatelia nahlásili 3.217 podnetov. Hneď za ním sa umiestnila Trnava, tretie miesto obsadilo mesto Žilina, kde obyvatelia nahlásili spolu 1.197 podnetov. Medzi menšími samosprávami najlepšie komunikuje mesto Snina, nasledované Malackami a Púchovom.

Mesto Púchov obhájilo tretie miesta v kategórii riešenia podnetov i v kategórii komunikácie. Vyriešených bolo 105 podnetov z počtu 157, celková úspešnosť samosprávy 211%. V kategórii komunikácia sa Mesto Púchov umiestnilo taktiež na 3. mieste s celkovým skóre 134 %.

V netradičnom októbrovom termíne si primátorka mesta Púchov Katarína Heneková spolu s konateľom Podniku technických služieb mesta Milošom Svobodom a prednostkou MsÚ Púchov Ivetou Brindzovou prevzali v poradí už šieste ocenenie Zlaté vedro – v oboch súťažných kategóriách – na platforme Odkaz pre starostu v kategórii samospráv do 20.000 obyvateľov.

„Mesto Púchov aktívne prijíma podnety od občanov prostredníctvom platformy Odkaz pre starostu už 6 rokov, a preto je pre mňa veľkým potešením i zadosťučinením, že za obdobie šesť rokov si už po šiestykrát môžeme ako zodpovedná samospráva prevziať ocenenie Zlaté vedro, ktoré má svoje opodstatnenie. Zároveň je to pre nás ako Mesto Púchov aj veľký záväzok do ďalších rokov, pretože je to motiváciou k progresu a tvorivosti, ako ďalej riešiť prijaté podnety efektívnejšie. Úspech a moje poďakovanie patrí ako povereným zamestnancom Mestského úradu Púchov, ktorí podnety prijímajú, vyhodnocujú a posudzujú na viacerých úrovniach, tak aj zamestnancom Podniku technických služieb mesta Púchov, ktorí sa priamo osobne podieľajú na riešení problémov v teréne a s radosťou sa starajú o vzhľad mesta. Je to veľmi náročná práca, ktorá vyžaduje plné nasadenie kompetentných pracovníkov v komunikácii s občanmi, ktorí často túto prácu aj znevažujú a zneužívajú, ale aj o tom je táto práca a vyžaduje v mnohých prípadoch aj veľa trpezlivosti. O to vzácnejšie je opäť obhájiť Zlaté vedro aj medzi všetkými samosprávami na Slovensku. Ďakujem aj pracovníkom portálu Odkaz pre starostu za túto možnosť aktívne sa podieľať na plnení požiadaviek občanov a taktiež obyvateľom Púchova za prejavenú dôveru a za ich nasadenie pri zlepšení kvality života v našom meste. Verím, že túto platformu budú využívať i naďalej na podnety, ktoré ako samospráva máme v kompetencii vyriešiť,“ uviedla primátorka Púchova.

„Veľmi sa teším dnešnému oceneniu, za ktoré patrí vďaka všetkým zamestnancom technických služieb, a verím, že aj do budúcna budú občania mesta aktívni a budú sa podieľať na podnetoch. Zároveň je to záväzok stále sa zlepšovať, pretože je sa kam neustále posúvať,“ doplnil Miloš Svoboda, konateľ Podniku technických služieb mesta, s.r.o.

Každoročné ocenenie Zlaté vedro udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) samosprávam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia jednoducho nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve.

„V roku 2022 mestá a obce zapojené do Odkazu pre starostu vyriešili až 8.910 podnetov, čo je najviac od založenia portálu v roku 2010,“ uviedla Veronika Jursová Prachárová, riaditeľka SGI. Prostredníctvom Odkazu pre starostu so svojimi obyvateľmi komunikuje viac ako 170 samospráv po celom Slovensku, v ktorých býva viac ako 2 milióny obyvateľov. Počas dvanástich rokov sa na Odkaze pre starostu vyriešilo viac ako 80-tisíc podnetov od občanov a využíva ho viac ako 60-tisíc používateľov.

Najčastejšou kategóriou, v ktorej v roku 2022 užívatelia nahlásili až 4.222 podnetov, bola už po tretí rok zeleň a životné prostredie. „Najviac sa však darilo samosprávam riešiť podnety v kategórii mobiliár, čo sú napríklad opravené lavičky, detské ihriská, ale aj cyklostojany,” vysvetlila Veronika Jursová Prachárová. Nahlásené podnety sa týkali aj ciest a chodníkov, parkovania, nesprávneho dopravného značenia, či vizuálneho smogu.

Tím Odkazprestarostu.sk hodnotil samosprávy v kategóriách riešenia podnetov a komunikácie na základe ich úspešnosti oproti (hypotetickej) priemernej samospráve zapojenej do projektu. V obidvoch kategóriách sa v záverečnom vzorci prihliadalo aj na celkový počet prijatých podnetov. Preto je možné, že aj samospráva, ktorá vyriešila vyšší pomer podnetov, mohla skončiť za samosprávou s nižším pomerom, pokiaľ musela riešiť celkovo vyšší počet podnetov a tie spadali do náročnejších kategórií.

Slovak Governance Institute
MsÚ Púchov