Od 6. decembra budú zavreté stredné školy a 2. stupeň základných škôl

1615

Dňa 2.12.2021 vyšla vo vestníku vlády SR vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Považská Bystrica, Púchov, Ilava. RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje v období od 6. decembra 2021 do 17. decembra 2021 vrátane obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež zákazom prezenčného vzdelávania: a) 2. stupeň základných škôl, b) gymnáziá, c) stredné odborné školy, d) odborné učilištia.

red