Odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom Gymnázia v Púchove

271

V piatok 5. júna 2020 v púchovskom Divadle dostali maturitné vysvedčenia študenti všetkých troch maturitných tried Gymnázia Púchov. Odovzdala im ich primátorka Katarína Heneková spolu s riaditeľom školy Miroslavom Kubičárom a triednymi učiteľkami Ivetou Drobnou (trieda 4.A), Stanislavou Búrikovou (trieda 4.B) a Annou Chládeckou (Oktáva). Primátorka Katarína Heneková vo svojom príhovore uviedla:

„Ľudská existencia je založená na prerode a zmene. Práve teraz sa vám jedny dvere pomaly zatvárajú, ale vy už viete, že tie ďalšie sú otvorené. A postupne sa budú otvárať nové a nové. Stačí sa len nebáť, vykročiť a spoliehať sa na svoj vnútorný hlas, ktorý vás posunie tým správnom smerom. Stojím tu dnes pred vami v tak dôležitej a zároveň nezvyčajnej chvíli. Ešte pred troma mesiacmi ste sa pripravovali na svoju prvú veľkú skúšku života – vstupu do dospelosti. Zložením maturitnej skúšky ste mali ukončiť strednú školu a posunúť sa vpred do jasnej budúcnosti. Avšak tentokrát ste krok maturitnej skúšky rovno preskočili. Pre niektorých to možno bola úľava, opadol z nich stres z učenia, pre iných i sklamanie, že nemali možnosť prejaviť svoje vedomosti. Pocítili ste, že niektoré veci už nie sú samozrejmé a niektorá rutina sa zmenila na raritu. Som však presvedčená, že uplynulý čas reflektujete ako ponaučenie. Všetko je však tak ako má byť a vždy to má svoj dôvod. Vaša chvíľa ešte len prichádza.

Ohliadnite sa za štyrmi rokmi na gymnáziu a spomeňte si, ktoré dni boli pre vás tie najkrajšie, s kým ste zažili najväčšiu zábavu, kto bol pre vás viac než len učiteľom a kedy ste si povedali „áno, vybral, vybrala som si správne“. Verím, že ste za tie roky získali viac ako iba vzdelanie. Našli ste sami seba, spoznali svoje sny, túžby, a ak prišli sklamania, posilnili vás do ďalších dní. Naučili ste sa ako myslieť a nie to, čo si máte myslieť. A možno ste otvorili svoje srdcia a spoznali svoju spriaznenú dušu alebo životnú lásku. Keďže nič nie je nemožné, môže sa to stať. Ja osobne som toho príkladom a preto na tieto časy vždy spomínam s láskou a úsmevom na tvári, boli totiž najkrajšie v mojom živote. Verím, že toto všetko každý z vás zažil a ešte zažije, pretože je pred vami celý život, ako na dlani.

Čakajú vás prijímacie skúšky, pohovory do zamestnania, kolotoč dospelosti. Nebudeme si nahovárať, že je svet dokonalý, ale ponúka toľko možností, príležitostí, ciest a návratov. Každý deň možno začať odznova a bez chýb. Preberáte opraty svojho osudu, ale nič cenné v živote nedosiahnete bez práce, námahy i odriekania. Pristupujte k svetu s nadhľadom a vtipom. Prajem vám, aby v nadchádzajúcom období neprišla do vašich životov mrzutosť, nestratili ste optimizmus a pevnú vôľu, a aby ste svoju neformálnu autoritu získavali nielen vďaka tomu všetkému, čo poznáte a dokážete, ale predovšetkým vľúdnosťou, skromnosťou, slušnosťou, rešpektovaním druhých a vlastným rýdzim charakterom. Zachovajte si svoje Ja. Ste hotové osobnosti, ktoré sa stávajú plnohodnotnou súčasťou pestrej spoločnosti.

Z celého svojho srdca vám želám, do ďalších rokov, veľa radosti, energie, neutíchajúcej chuti vymýšľať nové veci. Cestujte, milujte, snívajte, spoznávajte nové jazyky a kultúry, a aj keď sa vyberiete na skusy do sveta, nezabudnite, kde je váš domov a že ste tu, nielen v krajine a našom meste, vždy vítaní. Gratulujem vašim rodinám, ktoré vám poskytli pevný základ do života. Dostali ste krídla, ale vyletieť už musíte sami. Prajem vám, aby ste prinášali sebe i ľuďom okolo seba láskavosť, pohodu, šťastie.“

Na záver slávnosti vystúpil študent Šimon Gabčo, ktorý sa v mene všetkých maturantov poďakoval pedagógom:

„Ani vo sne by mi nenapadlo, že práve náš ročník zmaturuje len administratívne kvôli svetovej pandémii. Ale je to tak a my sa zrejme zapíšeme do histórie našej školy ako pandemickí maturanti. Bezohľadu na to, či sa zo zrušenia maturity tešíte, alebo nie, v živote prídu iné a zrejme aj oveľa náročnejšie skúšky. A ja verím, že vďaka učiteľom, ktorí nás pripravovali nielen na maturitnú skúšku, ale aj do života, tieto situácie zvládneme. Učiteľ nie je len nástroj na pochopenie výkladu. To by mohol stáť pred tabuľou aj robot. Ten ale nemá emócie, ľudské pochopenie a empatiu, ktorá nám často zo strany učiteľov pomáhala. A za to im patrí veľká vďaka. Ďakujeme za roky, ktoré sme mohli stráviť vo vašej spoločnosti a za všetko čo ste nám odovzdali.“

Foto: Slavomír Flimmel