Škôlkári na Slovanskej ulici dostali nádielku od dôchodcov

193

Dňa 3.6.2020 sa stretli deti z materskej školy ZŠ s MŠ Slovanská v priestoroch školského dvora s dôchodkyňami z ZO JDS Horné Kočkovce. Ako každý rok nám priniesli milé darčeky ku dňu detí. Ešte raz ďakujeme našim seniorkám za dlhoročnú spoluprácu, aj za darčeky.

Zuzana Perďochová, učiteľka MŠ