Odpratali búdy pri bikrosovej dráhe

623

Nedávne dobrovoľnícke čistenie rozsiahleho areálu popri Váhu od odpadkov upriamilo pozornosť na plechové unimobunky, ktoré sa nachádzali v bezprostrednej blízkosti bikrosového areálu. Podľa ich obsahu a takpovediac vnútorného zariadenia, nebolo ťažké uhádnuť, že ich využívajú bezdomovci.
„Áno, boli tu dve hrdzavé búdy, ktoré podľa všetkého obývali bezdomovci. Podnik technických služieb ich v spolupráci s verejno-prospešnými pracovníkmi vyprázdnil a zlikvidoval,“ uvádza Miloš Svoboda, prokurista podniku technických služieb.
Lokalita pri bikrosovej dráhe nie je zďaleka jedinou, kde v Púchove môžete nájsť ležoviská alebo známky bivakovania ľudí. V uplynulom roku sa takéto miesta za pomoci samotných bezdomovcov čistili pod púchovským mostom, zdokumentovali sme ich aj pod privádzačom, železničným mostom alebo na železničnej zastávke v Hrabovke. „Monitorujeme aj ostatné lokality na území mesta a plánujeme ich „upratať“ podobne, ako tie, ktoré sme našli pri bikrosovej dráhe,“ uzatvára Svoboda.
-red-

Likvidácia plechových búd pri Váhu