OKNO DO MINULOSTI IX.: KAPLNKA SV. ANNY v Lednických Rovniach

1449

So vznikom kaplnky a pútnického miesta na kraji Lednických Rovní sa spája legenda o zázračnom uzdravení dieťaťa. Udialo sa to takmer pred 300 rokmi a dodnes sa tu každý rok koná púť, ktorá patrí k najväčším v celej Žilinskej diecéze.

Zázračné uzdravenie dcéry

Jedného horúceho letného dňa sa šľachtická rodina Prílezských na ceste z Lednického hradu zastavila pri prameni, ktorý vyvieral zo skaly, aby sa osviežila. Matka ovlažila svojmu nevidiacemu dievčatku tvár a ono vykríklo, že vidí. Ako vďaku dali jeho rodičia postaviť na tomto mieste kaplnku, ktorú podľa dňa v liturgickom kalendári zasvätili sv. Anne. Táto udalosť sa mala odohrať v roku 1718.

púť LR 1913

Kolorovaná pohľadnica s účastníkmi púte na Lednických Rovniach z roku 1913

Postavenie a renovácia kaplnky

Chýry o zázračnom uzdravení sem priviedli množstvo pútnikov, aby sa zahĺbení v modlitbe k sv. Anne tiež uzdravili. Napriek množstvu návštevníkov začala kaplnka chátrať. Zrejme drevenú stavbu nahradila na skale v roku 1751 na podnet nového majiteľa Lednického panstva – Jozefa Matyašovského nová murovaná kaplnka v barokovom slohu. Po skorej smrti donátora dokončili stavbu veriaci. Zub času sa podpísal i pod novú kaplnku, ale keď gróf Gobert Aspremont získal panstvo do svojho vlastníctva, dal kaplnku sv. Anny opraviť a v roku 1816 daroval do jej interiéru i kovový luster, pričom ostatné vybavenie mali zabezpečiť sami veriaci. V tomto období sa obnovili i púte.

kaplnka

Jaskyňa so sochou Panny Márie Lurdskej pod Kaplnkou Sv. Anny v Lednických Rovniach

Dlhá tradícia pútí

V roku 1946 pribudla pod kaplnkou i lurdská jaskyňa so sochou Panny Márie. Napriek nábožensky nepriateľskej vláde komunistov sa v roku 1958 podarilo vežu a fasádu kaplnky opäť opraviť. Kaplnka sv. Anny sa stala najväčším pútnickým miestom v okrese Púchov, pri ktorom sa dodnes pristavuje množstvo okoloidúcich, ale i tých, ktorí sem chodia cielene najmä okolo 26. júla, kedy oslavuje meniny Anna. V roku 2016 by sa na tomto mieste mala konať už 7. diecézna púť venovaná starým rodičom, keďže sv. Anna a Joachim boli prarodičmi Ježiša Krista.

Pavol Makyna