Ohlas čitateľa: Rušilo ju slovo Božie

1469

V Púchovských novinách č. 28 z 15. 8. 2017 v rubrike „Mestská polícia“ bol uverejnený oznam, v ktorom mestská polícia informuje, že jednu ženu obťažoval hluk z akcie Rómov žijúcich v bytovke na Kolonke.

V tom čase sme boli spolu s manželkou na návšteve v Domove dôchodcov na Kolonke a mali sme možnosť túto akciu uvidieť. Neviem, kto akciu usporiadal, ale vystupovala tam hudobná skupina z Tunežíc (ako sme sa od jedného rómskeho obyvateľa dozvedeli). Upútalo nás vystupovanie tejto skupiny. Nebolo to v bytovke, ale na ulici medzi bytovkou, kde bývajú Rómovia a domovom dôchodcov. Všetci Rómovia boli vonku a veľmi sa tešili, od radosti aj tancovali.

Jeden člen hudobnej skupiny mal prostredníctvom zvukovej aparatúry veľmi pekný príhovor k Rómom: „Milí Rómovia, ako vidíte, aj my sme Rómovia. Tiež sme boli zlí, tiež sme kradli a robili zle. Už to nerobíme. Poznali sme Pána Boha, desať Božích prikázaní a snažíme sa podľa toho aj žiť. Tiež sme spoznali Božieho syna – Pána Ježiša Krista. Našli sme si prácu a sme zamestnaní. Prosíme vás, snažte sa nás pochopiť a nasledovať nás“. Nasledoval výklad o Pánu Bohu a o Pánovi Ježišovi a tiež ako sa k tomu dostali. Potom sa striedali piesne o Pánovi Ježišovi a o Pánu Bohu a medzi tým bol príhovor. Nábožné piesne boli na melódiu rómskych piesní a ľudoviek. Bolo to veľmi pekné, až mi slzy tiekli. Škoda, že sme to nevideli celé, pretože sme museli už odísť domov.

Bývame na Námestí slobody. Každú noc z piatka na sobotu, zo soboty na nedeľu, z nedele na pondelok si vypočujeme v neskorých nočných hodinách hulákanie mládeže, ktorá vychádza z okolitých reštaurácií a klubov. Ak by som sa mal zachovať ako tá pani, ktorá volala na uvedenú skupinu mestskú políciu, tak by chudáci policajti museli zasahovať každých päť minút v uvedenom čase. Tiež neobviňujem mládež, pretože ich niekto vychoval. Je mi ľúto, že si nevedia v nálade zaspievať žiadnu peknú pieseň, len „Slovenskóóóó, Slovenskóóóó“. Ani sa tomu nedivím, pretože z rádia aj z televízie počujú len „škrekľúnske“ piesne, aj to väčšinou v angličtine. Zaujímalo by ma, aký prístup má nemenovaná pani k Rómom, okrem toho, že zavolá na nich políciu.

Chcel by som poďakovať hudobnej skupine z Tunežíc za ich vystúpenie a aktivitu, ktoré robia zdarma. Tiež by som chcel poďakovať mestskej polícii, že túto akciu nezmarila. Spomínaná skupina by mala určite pozitívny vplyv aj na všetku našu mládež, ba aj dospelých. Škoda, že takých skupín nie je na Slovensku viac.

Štefan Gašek, čitateľ PN