OKNO DO MINULOSTI IV.: „ODEV VZORNÝ – ŠIJE ROLNÝ!“

1262

Skôr, než začala v Púchove fungovať textilná továreň MAKYTA, bola počas 2. svetovej vojny postavená fabrika firmy ROLNÝ. Tak, ako bol Baťa pojem v obuvníctve, tak bol Rolný pojmom v oblasti odievania.

„Obuv Baťa, Odev Rolný“
Prvá moderná súkenná továreň bola v Púchove plánovaná už na konci 19. storočia, no obyvatelia údajne pod ňu odmietli predať svoje pozemky. Otcovi-zakladateľovi firmy a synovi – Františkovi a Arnoštovi Rolným sa podarilo postupne vybudovať od druhej polovice 19. storočia prosperujúci podnik s modernými výrobnými postupmi a množstvom predajní po celom svete. To, čo znamenal Baťa v obuvníctve, tak bol podľa pamätníkov Rolný v odevníctve. 1. septembra 1939 vypukla 2. svetová vojna a väčšinu Rolného fabrík obsadili Nemci, pričom museli vyrábať vojenské uniformy. Napriek vojne ešte v tom istom roku začala výrobu Prvá slovenská továreň odevov Rolný Bratislava v bývalej uhorskej továrni v Žiline. Paradoxom bol i fakt, že väčšina českých obyvateľov musela v tomto období opustiť Slovensko.

Veľký investor prichádza do Púchova
Ani vojna neodradila firmu Rolný od ďalšej expanzie a v auguste 1941 sa začali rokovania s mestom Púchov nad Váhom o postavení fabriky na jeho pozemkoch. Z dvoch alternatív si zástupcovia firmy vybrali takmer 10 ha pozemku pri moste cez rieku Biela voda a žiadali oslobodiť od tzv. obecných prirážok. Ťažká finančná situácia nedovoľovala mestu podmienky prijať, no po ďalších tajných rokovaniach sa jej zástupcovia s mestom dohodli. Komplikácie nastali pri schvaľovaní výstavby na Ministerstve hospodárstva v Bratislave, keďže fabriku na odevy chcela na svojich pozemkoch aj Považská Bystrica. Na príhovor a zásah Púchovčana Dr. Antona Neumana, ktorý v tom čase pracoval ako vedúci prezidentskej kancelárie Jozefa Tisa, ministerstvo hospodárstva povolenie vydalo. Veľkú zásluhu na príchode investora do Púchova mal vtedajší okresný náčelník Dr. Jozef Trnka.

Koniec Rolného – začiatok Makyty
Ešte na konci roka 1941 sa začalo s výstavbou fabriky Rolný v Púchove nad Váhom, no výroba sa rozbehla až na prelome rokov 1944 a 1945. 15. apríla 1945 bola výroba zrušená kvôli prechodu frontu, ale strojné zariadenie fabriky sa podarilo pred ustupujúcimi Nemcami skryť. Aj preto sa výroba odevov v Púchove opäť rozbehla už 15. mája 1945. V júli 1948 bola Rolného fabrika znárodnená a v zápätí včlenená do skupiny odevných podnikov so sídlom v Trenčíne (Odeva). Už o rok neskôr bol závod osamostatnený. Vytvoril sa tak priestor na vznik a rozvoj ďalšej fabriky pomenovanej podľa najvyššieho vrchu v okrese Púchov – MAKYTA.

Pavol Makyna