Okresné kolo chemickej olympiády kat. D dištančnou formou

213

CVČ Včielka Púchov na základe výzvy z IUVENTY v spolupráci s okresnou komisiou CHO kat. D žiakom 9. ročníka ZŠ a študentom z 8-ročného gymnázia Púchov ponúklo riešiť okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D dištančnou formou. Príprava bola veľmi ťažká, nakoľko žiaci už niekoľko týždňov boli bez návštevy školy, bez doučovania, ktoré si olympiáda vyžaduje. Žiaci sa však rozhodli skúsiť aj túto formu súťaže, riešiť okresné kolo doma.

A tak vo štvrtok 7.5.2020 o 14. hod. boli pripravení si úlohy stiahnuť do počítačov, následne vyriešiť praktické a teoretické úlohy, po skončení dotovaného času vyriešené úlohy odfotiť a zaslať predsedkyni komisie Ing. Beate Kubáňovej. V CVČ komisia úlohy vytlačila a po zverejnení výsledkov do neskorých hodín opravila. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým členom okresnej komisie CHO kat. D v zložení Ing. Beata Kubáňová, PaedDr. Gabriela Václavíková, Mgr. Marián Virga a Mgr. Antónia Aradská. Zároveň sa chcem poďakovať pripravujúcim pedagógom za motiváciu a prípravu na súťaž.

Napriek tomu, že nemôžeme udeliť miesta, pretože metodické pokyny súťaže dištančnou formou to neumožňujú, môžeme vytvoriť rebríček úspešnosti riešiteľov podľa získaných bodov. Okresného kola CHO kat. D sa zúčastnilo 5 škôl – ZŠ Gorazdova Púchov, ZŠ Mládežnícka Púchov, ZŠ Lednické Rovne, ZŠ Beluša, Gymnázium Púchov. Úlohy sa odhodlalo riešiť 12 žiakov, z toho 10 bolo úspešných. Tí najlepší riešitelia OK budú pozvaní do krajského kola, ktoré sa uskutoční 28.5. 2020 a rieši sa tiež dištančnou formou. Všetkým zúčastneným žiakom vyslovujeme náš obdiv, že i za takýchto podmienok vstúpili do súťaže. Najlepším riešiteľom a všetkým úspešným žiakom gratulujeme.

Výsledky úspešných riešiteľov OK CHO kat. D 2020:

Gabika Támová, CVČ Včielka Púchov