Okresný súd v Považskej Bystrici: Skutok sa stal

1013

Minulý piatok sa stala pre Mesto Púchov a jeho občanov zásadná vec. Okresný súd v Považskej Bystrici zaviazal rozsudkom bývalú konateľku MŠK Púchov s.r.o., Ing. Katarínu Bradáčovú, na zaplatenie 15.000 eur, spolu s úrokom z omeškania za neoprávnene vyplatené odmeny.

Najvyšší kontrolný úrad vo svojom protokole z kontroly MŠK Púchov, s.r.o. v januári 2016 napísal: „Odmeny priznané konateľke v roku 2012 v sume 11.500 eur boli priznané bez dodržania právnej formy a obsahu, v roku 2013 v sume 5.000 eur bez riadne osvedčeného podpisu na rozhodnutí jediného spoločníka a v roku 2014 v sume 10.000 eur bez vyhodnotenia ukazovateľov vopred stanovených jediným spoločníkom a bez riadne osvedčeného podpisu na rozhodnutiach jediného spoločníka. Priznaním predmetných odmien boli porušené ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f) a § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka.“

Právny zástupca mesta a mestských spoločností JUDr. Anton Školek & partners bol poverený zastupovať MŠK v tejto veci pred súdom. Piatkové rozhodnutie okresného súdu je prvé rozhodnutie vo veci z viacerých káuz minulého vedenia mesta a mestských spoločností, kde bolo potvrdené, že skutok sa stal. Rozhodnutie súdu o povinnosti Ing. Kataríny Bradáčovej vrátiť 15.000 € s príslušenstvom mestskej spoločnosti je prvostupňové a obidve strany vyhlásili, že sú s rozsudkom nespokojné a podajú odvolanie na krajský súd.

Bývalá konateľka MŠK Ing. Katarína Bradáčová vo svojom stanovisku na Facebooku, ktoré poslala aj našej redakcii napísala:
„Rozhodnutie prvostupňového súdu vnímam ako svoje prvé, hoci nie ešte úplné, víťazstvo. Súd dnešným rozsudkom potvrdil vykonštruovanosť a nezmyselnosť šírených výmyslov o vyplatení údajných neoprávnených odmien až vo výške 97 tisíc eur. Tak ako advokát Školek vykrikoval na mestskom zastupiteľstve stále vyššie a vyššie sumy, až na citovaných 97 tisíc, tak potichučky na súde sťahoval svoje nároky až na úroveň 42 tisíc. Preto rozhodnutie prvostupňového súdu o 15 tisícoch eur je iba prvým krokom k môjmu úplnému očisteniu a som presvedčená o tom, že odvolací súd neuzná ani týchto 15 tisíc eur, lebo som neporušila žiadny zákon.“

Advokát JUDr. Anton Školek poskytol našej redakcii stanovisko:
„Potvrdzujem, že Okresný súd v Považskej Bystrici na základe žaloby MŠK Púchov s.r.o. o náhradu škody v čiastke 42.472.91 € s príslušenstvom rozhodol, že Ing. Katarína Bradáčová je povinná nahradiť škodu vo výške 15.000 € s príslušenstvom. Názor súdu jasne deklaruje, že ak si osoba, ktorá vykonávala funkciu primátora myslí, že po nezvolení za primátora, môže donekonečna spätne podpisovať úradné listiny, mýli sa. Dodatočne overené podpisy bývalého primátora mesta Michalca na rozhodnutiach o odmenách konateľke po viac ako pol roku, preto súd neuznal. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, MŠK podá v zákonnej lehote odvolanie.
Reakcie Ing. Kataríny Bradáčovej na rozhodnutie súdu, ktoré rozširuje na sociálnych sieťach, považujem za invektívy voči mojej osobe a voči zamestnancom mojej advokátskej kancelárie. Napriek tomu sa k nim nebudem vyjadrovať. Chápem, že Ing. Katarína Bradáčová je z rozhodnutia súdu nervózna a chápem aj to, že je nespokojná, veď nahradiť vyššie uvedenú škodu nie je maličkosť, ani víťazstvo. Napriek tomu očakávam od nej primeranú slušnosť a sebareflexiu – veď ak mi niečo nepatrí, je mojou povinnosťou to vrátiť, takže jej neopodstatnené útoky smerujú na nesprávny cieľ. Protiprávny stav pri vyplácaní odmien som nespôsobil ani ja, ani zamestnanci mojej kancelárie, my si dôsledne plníme zmluvné povinnosti – právne zastupujeme poškodenú mestskú spoločnosť MŠK Púchov s.r.o.“

Predseda ekonomickej komisie Ing. Daniel Lako sa ku kauze vyjadril: „Rozhodnutie okresného súdu je veľká rana tvrdeniam nemenovaného pána, ktorý verejne prehlasoval, že neexistuje, aby bol niekto z bývalého vedenia mesta odsúdený, alebo obvinený. Tu je výsledok. Skutok sa stal a to znamená, že istota beztrestnosti, ktorá sa deklarovala, už nie je istota. Viacerí veľmi znervózneli a už nie sú si takí istí, ako boli pred minulým piatkom. Uverili propagande, ale už vedia, že je to začiatok konca. Konca pre tých, ktorí zneužívali svoje funkcie pri hospodárení s peniazmi občanov. Na druhej strane je to začiatok nádeje pre občanov mesta, že spravodlivosť vráti peniaze tam, kam patria. Na účet mesta a mesto ich v rôznych formách vráti svojim občanom.“

Foto: FB, archív PN