Október – Mesiac úcty k starším

265

Primátor mesta Rastislav Henek sa 18. októbra stretol so seniormi a jubilantmi v dome kultúry a k ich sviatku im venoval nasledovný príhovor:

„Vážení spoluobčania, milí jubilanti,
som veľmi rád, že práve v tento mesiac – v októbri, ktorý je Mesiacom úcty k starším mám tú česť a potešenie sa s Vami osobne stretnúť a podať si s Vami ruku. Ďakujem Vám, že ste prijali moje pozvanie a prišli ste sem, aby sme mohli spoločne osláviť Vaše životné jubileum a zároveň si pripomenuli, akú významnú úlohu v našom živote ako seniori zastávate. Vaše životné skúsenosti a vedomosti majú v súčasnosti veľký význam nielen pri výchove detí a mládeže, ale svojimi radami podopretými životnou praxou máte čo povedať aj nám – ľuďom v produktívnom veku.
Mesto Púchov má snahu aspoň čiastočne uľahčiť a spríjemniť seniorom ich život v Púchove a jeho častiach a aj preto napr. s účinnosťou od 1. 11. 2016 bude MHD v Púchove pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú držiteľmi karty, bezplatná. Neviem, či ste postrehli, ale od soboty máme nové autobusy, ktoré sú žlté a volajú sa Včielky a ja verím, že sa v nich budete pri cestovaní cítiť príjemne, veselo a dopravíte sa nimi bezplatne v Púchove tam, kam potrebujete. Verím, že Vašim peňaženkám pomohlo aj zníženie parkovného v meste, prípadne ste využili možnosť zníženia nákladov na energie, ktorou vás oslovil Slovenský plynárenský priemysel minulý týždeň v priestoroch nášho divadla. Chcem Vás ubezpečiť, že mojou snahou je znížiť Vaše náklady na život v tomto meste a zároveň sa postarať o to, aby ste sa tu cítili bezpečne a príjemne.
Prajem Vám všetko najlepšie, milí oslávenci, hlavne zdravie a krásne prežitie nielen dnešného dňa, ale celého nastávajúceho obdobia.“

mesiac_ucty_k_starsim2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesiac_ucty_k_starsim_henek