Októbrové vítanie detí v Župnom dome

173

Zrkadlová sieň Župného domu v Púchove dnes opäť patrila milej udalosti pre najmenších – UVÍTANIU DETÍ DO ŽIVOTA. Za uplynulé obdobie pozvalo Mesto Púchov rodičov 38 narodených detí, z ktorých pozvanie na dnešnú udalosť, kde detičky a rodičov osobne privítala primátorka mesta Katarína Heneková, prijalo 11 z nich, čomu sa veľmi tešíme, pretože radosť zo života sršala z každého bábätka, ktoré sa rado pridalo k hre na husliach s Jankou Marmanovou alebo k spevu a básničkám detí z Materskej školy Požiarna 1292. Aj touto cestou deťom zo škôlky, ich pani učiteľkám a Janke Marmanovej ešte raz ďakujeme za príjemné dopoludnie a Vám, milí rodičia, že ste sa zúčastnili slávnosti spolu s Vašimi ratolesťami. Už teraz sa tešíme na nadchádzajúce Uvítanie detí do života, pod taktovkou ZPOZ pri MsÚ Púchov, ktoré sa uskutoční v adventnom období, v mesiaci december.

Daniel B.

Dominika G.

Branislav L.

Peter M.

Marko T.

Matúš V.

Gréta R.

Elias S.

Jakub D.

Lea K.

Rebeka S.

MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel