Opatrenia v NsP ZDRAVIE Púchov

150

V piatok 20.3.2020 Úrad verejného zdravotníctva zverejnil prvý prípad nákazy infekciou COVID-19 v meste Púchov.

Pozitívne testovaným je muž z Považskej Bystrice pracujúci v NsP Zdravie Púchov ako obvodný lekár. Jeho hospitalizácia nebola nutná, v súčasnosti sa nachádza v domácej karanténe. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici spustil protiepidemiologické opatrenia a kontaktoval všetky osoby, ktoré s ním prišli do úzkeho kontaktu. Podľa informácií z úradu verejného zdravotníctva ide o šesť úzkych kontaktov – zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú teraz povinní ostať v štrnásťdňovej karanténe.

V stanovisku regionálnej hygieničky Renaty Beníkovej sa uvádza:

„Dňa 20.2.2020 bol po deviatej hodine nahlásený Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici potvrdený prípad na ochorenie COVID-19 u občana z okresu Považská Bystrica, ktorý pracovne pôsobí v meste Púchov. Ihneď bolo začaté epidemiologické vyšetrovanie úzkych kontaktov, telefonicky im bola nariadená povinná karanténa. Úzke kontakty sú zdravotnícky pracovníci, ktorí budú laboratórne zdiagnostikovaní v zmysle platného usmernenia. Po vykonaní opatrení v zmysle usmerenenia hlavného hygienika v súvislosti s ochorením COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 nie je nutné zariadenie uzatvárať.“

V sobotu 21.3.2020 vydal svoje stanovisko aj zástupca NsP ZDRAVIE, Rastislav Pagáč:

„Poliklinika Zdravie sa dezinfikuje každodenne a včera, v piatok 20. 3. 2020, prešla obzvlášť špeciálnou externou dezinfekciou, prípravkami určenými konkrétne na dezinfekciu koronavírusu. Od pondelka, 23.3. 2020, budú Poliklinika Zdravie a ordinácie fungovať v štandardných ordinačných hodinách lekárov tak, aby bola zabezpečená základná a nevyhnutná zdravotná starostlivosť o obyvateľov mesta a jeho okolia. Niektorí lekári, ktorí boli v kontakte s lekárom, u ktorého bol pozitívny test na koronavírus, sú momentálne v karanténe a teda nebudú zatiaľ ordinovať. Tí budú v priebehu najbližších dní testovaní, vzhľadom na to, že podľa metodiky môžu byť tieto osoby testované najskôr po šiestich dňoch od úzkeho kontaktu s infikovanou osobou. Našou snahou je zabezpečiť, aby v prípade, ak dotknutí lekári budú negatívne testovaní, mohli opäť pomáhať svojim pacientom v tomto mimoriadne náročnom období. Týmto prosím všetkých pacientov a klientov nášho zdravotného zariadenia, aby nosili rúška a ďalšie ochranné prostriedky, aby sme zabránili šíreniu vírusu aj v našom zariadení. Ďakujeme za pochopenie a vašu pomoc.“

Vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK Elena Štefíková vydala v pondelok 23.3.2020 Oznam pre občanov, ktorí navštevujú všeobecné ambulancie pre dospelých v NsP ZDRAVIE Púchov:

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci oznamuje pacientom, že počas neprítomnosti viacerých všeobecných lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v NsP Zdravie Púchov z dôvodu karantény nariadenej RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici do 31. 3. 2020 je zabezpečené ich zastupovanie nasledovne:

V meste Púchov sú v prevádzke aj ďalší poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, ktorých môžu občania v prípade potreby kontaktovať telefonicky:

T.O.P. MEDICAL, s.r.o., T. Vansovej 1344/44, 020 01 Púchov, MUDr. Ladislav Omasta, č.t.: 0948 737 438

MUDr. Milan Hanes, 1. mája 882/46, 020 01 Púchov, č.t.: 042/46 04 155

MUDr. Oľga Polacká oznamuje, že od 24. 3. 2020 bude k dispozícii svojím pacientom k predpisovaniu liekov výlučne telefonicky na telefónnom čísle: 042/46 05 342, prípadne elektronicky na adrese: polacka.olga8@gmail.com denne v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. Lekárka nebude prítomná v ambulancii, ale predpisovanie liekov bude vykonávať elektronicky (e-recept) v mieste domácej izolácie.

Slavomír Flimmel