Oslava 60. výročia založenia ZŠ J.A.Komenského

890

V piatok 6. decembra 2019 sa v telocvični ZŠ J.A.Komenského konala oslava 60. výročia založenia tejto školy.

Oslavy sa zúčastnili jej súčasní a bývalí učitelia a pozvaní hostia. Zhromaždenie prišla pozdraviť primátorka mesta Katarína Heneková. V kultúrnom programe vystúpili žiaci školy, ktorí okrem iného zaspievali novú školskú hymnu. Vedenie školy na čele s riaditeľkou Miroslavou Lapšovou predstavili históriu Základnej školy J.A.Komenského premietnutím videoprezentácie, ktorej textový prepis prinášame.

Krátky pohľad do mojej  histórie

Som Základná škola Jana Amosa Komenského a som najstaršou školou v Púchove. V školskej kronike sa uvádza, že som bola skolaudovaná 9. decembra 1959 a prví žiaci sa v mojich priestoroch ocitli 4. januára 1960, kedy ich prostredníctvom svojho prejavu privítala prvá riaditeľka školy, pani Květoslava Bártová. Áno, čas naozaj rýchlo beží a dnes je to už 60 rokov, odkedy stojím na tomto mieste, čo sa otvorili moje brány a zaznelo prvé oficiálne zvonenie. S pribúdajúcimi rokmi som menila svoju podobu i zameranie.

K základnej budove neskôr pribudli ďalšie. Školská jedáleň, kuchyňa a družina, prístavba telocvične a školské dielne boli dokončené v roku 1967. V roku 1982 bola zriadená prvá trieda s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka. Tiež ma potešila celková rekonštrukcia strechy základnej budovy, ktorá bola dokončená v roku 1990. V roku 1997 boli v mojich priestoroch zriadené prvé športové triedy so zameraním na futbal a hádzanú.

V mojej kronike je zaznamenaná aj zmena názvu, keď mi v školskom roku 2002 -2003 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky udelilo názov Základná škola Jana  Amosa Komenského. Multifunkčné športovisko a ihrisko s umelou trávou bolo za telocvičňou vybudované v roku 2006 a slúži nielen mojim žiakom, ale v popoludňajších hodinách aj širokej verejnosti. Mám teda svoju históriu a tradíciu, roky však na mne nebadať.

V tejto chvíli sa cítim ako vážená dáma, krajšia, chvíľami si pripadám aj mladšia, hoci mám aj boľavé miesta. Dnes teda oslavujem, ale škola to nie je len názov a budova, to sú aj žiaci, učitelia, rodičia, atmosféra, spoločne strávené chvíle, mnoho spomienok a zážitkov. Za tých 60 rokov prešlo mojimi priestormi tisíce detí dychtivých po vzdelaní, po nových skúsenostiach a priateľstvách. Dnes sú z nich úspešní podnikatelia, športovci, lekári, učitelia, majstri vo svojom odbore. Spomínam v tejto chvíli s úctou aj na stovky pedagógov, ktorí stáli za katedrou a odovzdávali žiakom svoje vedomosti a skúsenosti. Všetkým sa im chcem za ich prácu a snahu pripraviť a nasmerovať deti do ďalšieho života, úprimne poďakovať.

A akou školou som dnes?

Som moderná, otvorená svetu, so svojimi žiakmi sa zapájam do rôznych projektov, súťaží, v ktorých už tradične dokazujú svoje výborné vedomosti, schopnosti i kreativitu. V popoludňajších hodinách ponúkam svoje priestory rôznym mimoškolským  aktivitám, krúžkom, športovým i vzdelávacím.

Som školou s 21 triedami a po mojich priestoroch sa denne prechádza 409 žiakov. Po vyučovaní deti pracujú v 6  oddeleniach školského klubu. V 7 športových triedach vyrastajú naše budúce hokejové hviezdy. Mám 61  zamestnancov, z toho 46 pedagógov.

A čo by som si k svojmu výročiu želala?

Predovšetkým veľa slušných, veselých a šťastných žiakov, ktorí túžia po vedomostiach, tiež si želám, aby som v duchu svojich tradícií kráčala k ďalším úspechom, aby učitelia boli hrdí na svojich žiakov a žiaci a ich rodičia na svoju školu. A tiež by ma potešil mešec peňazí, ktoré by pomohli zahojiť moje boľavé miesta, aby som mohla rozkvitať a pretrvať ešte ďalších aspoň 60 rokov.

Hymna ZŠ J.A.Komenského

Milí tuna natlačení pozor dávajte,
pieseň o tej našej škole si vypočujte.

Pár rôčkov dozadu, asi tak 60,
sa jej brány otvorili úplne prvýkrát.

V centre mesta stojí pyšne v objatí stromov,
naša škola KOMENSKÉHO, náš druhý domov.

Z diaľky ju zbadáte, je sivo – červená,
nové okná, vstup, fasáda „troška“ zmenená.

Čítať, písať aj počítať sa v nej učíme.
Za to všetko čo už vieme, škole vďačíme.
Hókusy-pokusy, tabuľky aj mapy,
sem-tam písomka z jazyka žiaka potrápi.

Žiacky život v našej škole je vždy perfektný,
s učiteľmi plníme si svoje detské sny.
Prvák, druhák, tretiak, deviatak či šiestak,
nech je s nami vždy spokojný každý jeden žiak.

Nie len učiť, a aj hýbať sa je nám treba.
Na to v našej škole slúži hokejová trieda.
Tréningy, zápasy, to nás veľmi baví,
KONDIČKA sa vždy odrazí na našom zdraví.

Zaželajme našej škole nech sa jej vodí,
šťastné, krásne, dlhé roky v každom období.

Lebo raz pominie, Tvoj dohlaď istota,
veríme, že obstojíme v skúškach života.

Videozáznam z osláv nájdete tu.

Zdroj: ZŠ J.A.Komenského, foto: FB, Slavomír Flimmel.