Oslava Dňa rodiny na pešej zóne

528

Medzinárodný deň rodiny sa oslavoval aj v Púchove na pešej zóne. V nedeľu 20. mája ho už deviatykrát zorganizovalo občianske združenie „S láskou k človeku“ manželov Lenky a Jozefa Daškovcov v spolupráci s Cirkevnou základnou školou sv. Margity, Centrom voľného času Včielka, Farským úradom v Púchove a Mestom Púchov. O 15. hodine sa prítomným rodičom s deťmi prihovorili za organizátorov Lenka Dašková, dekan púchovskej rímsko-katolíckej farnosti Mons. Michal Keblušek a riaditeľka CZŠ sv. Margity Ľubica Mišíková. O kultúrny program sa postarali deti z Centra voľného času Včielka, ktoré zahrali na gitarách, zaspievali a zatancovali. V areáli Cirkevnej základnej školy boli pre deti pripravené stanoviská s atrakciami. Deti sa vozili na kolobežkách, na koníkovi, strieľali z luku na terč, striekali vodu na kýbliky, hrali sa na preliezkach a tešili sa aj z malých kozliatok, ktoré sa pásli v ohrade. Počasie tento rok organizátorom prialo a dúfajme, že sa im splnil aj ich hlavný cieľ: spájať rodiny a spoločnými umeleckými a športovými zážitkami utužovať dobré vzťahy medzi rodičmi a ich deťmi.