Oslava Mikuláša 2022 v miestnej časti Ihrište

64

Rok nám ubehol ako voda a znovu tu máme Mikuláša, jeden z najobľúbenejších dní našich ratolestí. Rozhodli sme sa preto opätovne vyslať vrelo očakávanú mikulášsku družinu na potulky obcou s plným vrecom dobrôtok pre maškrtné jazýčky. Detičky však nič nedostali zadarmo, ak chceli získať sladkú odmenu, museli si ju vyslúžiť peknou básničkou alebo pesničkou, prípadne kresbičkou. A kým Mikuláš vyzvedal, či deťúrence počas roka poslúchali rodičov a nerobili neplechu, anjel ich ratoval pred rafinovanými nástrahami samopašných čertov. Obchôdzka bola úspešne ukončená rozdaním posledného balíčka a hrejivého pocitu z obdarovania. Na záver môžeme už len dodať, že sa tešíme na tieto rozjarené tváričky opäť o rok.

DHZ Ihrište