Koledy sa spievali aj v Záriečii

58

Na vŕšku v Záriečii
Veža stojí.
Pod ňou sa Vianočná
Pieseň strojí.

Dievčatá z folklórnej skupiny Rozmarínek, sa zhostili výzvy Spieva celé Slovensko, keď na rôznych miestach v obciach a mestách sa 7. 12. od 18. hod. spievali vybrané koledy. Rozmarínky, ako im familiárne hovoríme toto podujatie zorganizovali s láskou a za podpory obecného úradu s novým starostom Petrom Haluškom pozvali všetkých ľudí dobrej vôle na túto predvianočnú akciu a to na skutočne romantické miesto, pod Záriečskú zvonicu, ktorá sa majestátne nachádza na neveľkom vŕšku, oproti kostolu pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika. Pred stanovenou hodinou už čakali organizátorky z Rozmarínku spolu s členmi folklórnej skupiny z Mestečka, na ostatných návštevníkov. V čarovnej kulise večera začali prichádzať obyvatelia nielen zo Záriečia, ale aj z okolia a zakrátko bola ulica zaplnená ľuďmi dobrej vôle. Už pri prvých tónoch vianočných kolied mi naskočili zimomriavky a nielen mne. Dolinou sa niesli piesne. Ľudia sa ku spevákom postupne pridávali svojim spevom, chvíľu sa mi zdalo, že aj Štefánikova busta pomáha tomuto spontánnemu orchestru. Po strádaní, počas pandémie a lockdownov sme si mnohí uvedomili, aká je toto výnimočná chvíľa biť naživo spolu a nie cez virtuálnu realitu. Po odspievaní najznámejšej piesne – Tichá noc- Vedúca skupiny Rozmarínek Janka Siekliková Ráčková všetkých pozvala pred kultúrny dom, kde deti slávnostne rozsvietili vianočný stromček a pre každého bolo pripravené občerstvenie. Spievalo sa aj pred obecným úradom. Blížiace sa Vianoce bolo cítiť na každom kroku a nepredstieraná družná debata stovky účastníkov predurčuje, že aj nepriaznivé obdobie sa dá prekonať láskou a vzájomnou pomocou. Vďaka vám dievčatá z Rozmarínku za pekné chvíle tohto neopakovateľného večera.

Štefan Gardoň Kaštýľsky