Oslava päťročnice Základnej organizácie JDS v Lysej

244

V piatok 25. mája sa v kultúrnom dome v obci Lysá pod Makytou konalo slávnostné zasadnutie základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.

Akcie sa zúčastnili nielen 70 členovia, ale aj hostia zo základných organizácií okresu Púchov. Predsedníčka ZO JDS Mária Panáčková privítala čestných hostí na čele so starostom Lysej Michalom Ondričkom, primátorom mesta Púchov Rastislavom Henekom a okresnou predsedníčkou JDS Antóniou Gabkovou.

Predsedníčka M. Panáčková vo svojom príhovore zhodnotila činnosť organizácie za posledné obdobie. Okrem posedení v miestnom kultúrnom stredisku sa členovia zúčastňujú kultúrnych a športových podujatí, ako napr. návšteva divadelného predstavenia Nabucco v SND, účasť na krajských športových dňoch seniorov, výlety na Vychylovku, do Topoľčianok a Bratislavy. Chodia tiež na masáže, pedikúru a navštívili aj soľnú jaskyňu v Nimnických kúpeľoch. Dobre funguje tiež spolupráca s obecnou samosprávou – pri folklórnych slávnostiach, stavaní mája a každoročnej organizácii Ondrejského jarmoku. V spolupráci s miestnou základnou školou seniori predvádzajú deťom driapanie peria, pletenie korbáčov, zdobenie perníkov. Deťom v materskej škole zas členky ZO oblečené v ľudových krojoch čítali rozprávky.

Po pozdravných príhovoroch starostu M. Ondričku a primátora R. Heneka vystúpila s umeleckým prednesom predsedkyňa púchovskej organizácie Anna Gajdošíková. Deti z miestnej základnej školy potešili dôchodcov hudobnými, speváckymi a tanečnými vystúpeniami. Predsedníčka M. Panáčková vyzvala všetkých prítomných: „Vychutnajme si dnešný deň! Zabudnime na to, že nás niečo bolí, zabavme sa a porozprávajme. A keď začne hrať muzika, odložte paličky a s chuťou do tanca!“ Do tanca seniorom zahrala ľudová hudba Moštenskí pajtáši a tanečný parket sa hneď aj zaplnil.