Oslava platinovej svadby v CSS Chmelinec

600

Manželia Vladimír Kováčik (*12.7.1923 Vieska) a Anna Kováčiková, rod. Pivková (*16.3.1925 Dohňany) oslávili v stredu 2. októbra 70. výročie svojho sobáša, tzv. platinovú svadbu.

Obaja manželia sú klientmi Centra sociálnych služieb Chmelinec. Pani riaditeľka CSS Ing. Andrea Jankovičová spolu s príbuznými pripravili jubilantom milú oslavu. Po úvodných gratuláciách nasledoval príhovor Vladimíra Kováčika a niekoľko ľudových piesní, ktoré prítomným zaspievala pani Anna. Aj keď zdravotný stav oslávencov je už primeraný ich vysokému veku, nechýbal im humor a dobrá nálada.

Pre Púchovské noviny nám oslávenci prezradili niekoľko faktov a zaujímavostí z ich života. Zoznámili sa na zábave v Dohňanoch, kde pán Vladimír hral v kapele na krídlovke. Ako bolo vtedy obvyklé, ich vzťah iniciovali rodičia – konkrétne ich mamy, ktoré boli kamarátky. Svadba bola v evanjelickom kostole 1.10.1949. Zaujímavosťou je svadobný list vystavený v roku 2012 s piatimi Ondrejmi – obaja otcovia mladomanželov, obaja svedkovia a aj farár mali krstné meno Ondrej.

Manželia Kováčikovci najskôr bývali v drevenici na Vieske a neskôr sa odsťahovali do Púchova. Vladimír Kováčik po vyučení za murára pracoval 20 rokov v gumárňach a neskôr v Jednote a Púchovských mliekárňach. V dôchodku je už od roku 1984, v domove dôchodcov je od roku 1995. Anna Kováčiková pracovala celý svoj aktívny život v gumárňach. Na otázku, aký recept na dlhovekosť by prezradil našim čitateľom, pán Vladimír odpovedal, že v detstve pil veľa kozieho mlieka a na všetky choroby používal odvar z liečivých bylín, ktorý ho naučila variť jeho stará mama. A celý život mal nadovšetko rád prírodu. Kedy len mohol, vtedy išiel so psíkom na prechádzku do hory.

Po občerstvení a pohostení krásnou a sladkou tortou nás oslávenci pozvali do ich skromného bytu a ukázali nám, ako si spokojne žijú. Pochválili tiež pracovníčky CSS, že sa o nich vzorne starajú. Pán Vladimír je spokojný najmä so zdravotníckou starostlivosťou a položil si rečnícku otázku: „Kde by mi bolo lepšie?“ Vladimír Kováčik v minulosti rád prispieval do miestnej tlače a Púchovským novinám poskytol svoje spomienky na vznik a počiatky fungovania gumární, ktoré plánujeme sprostredkovať našim čitateľom. Dovolil nám tiež odfotiť niekoľko fotografií z rodinného albumu.

Redakcia Púchovských novín sa pripája ku gratulantom a manželom Kováčikovcom želáme veľa šťastia, zdravia a vzájomnej lásky!

Spracoval Slavomír Flimmel