Vernisáž v Divadle

547

Dňa 4.10.2019 o 18. hod. sa v priestoroch Divadla Púchov uskutočnila vernisáž výtvarných diel zo 17. medzinárodného výtvarného sympózia v Belušských Slatinách.

Počas sedemnástich týždňov spolu za uplynulé roky, kedy hotel Slovenskej pošty v Belušských Slatinách otvoril svoje brány maliarom a sochárom, sa nám mnohým zmenili životy na nepoznanie a nie len tie. Umelecký prejav jednotlivých účastníkov sa transformoval a vyvíjal, aby nám pomohli sa opätovne zastaviť a vnímať krásu. Niekde pomocou Luffinho zvonivého a úprimného smiechu, Elzbietiných nenápadných a skúsených rád v kompozičnej a technickej oblasti, Zdeňkovej nočnej záplavy fascinujúcich a inšpiratívnych príbehov či Mangovej odvahy a tvorivej zvedavosti.

Každá umelkyňa a umelec prispeli svojím osobitým charakterom k atmosfére na sympóziu, rovnako ako k špecifickému vizuálnemu a obsahovému naplneniu samotnej vernisáže. Umožnili nám ako Sancho nahliadnuť ďalej nad realitu, pokochať sa Aničkiným zobrazením prírody či sledovať Paľov a Ľubov proces oživovania kameňa. Svojou víziou nás previedli aj Lidia a Pavel, aby záverečnú bodku, otáznik či výkričník prišiel z pera sochára a hlavného organizátora podujatia Jara Martiša. Akciu svojou účasťou i hmotne podporila pani primátorka mesta Púchov Katarína Heneková. Ďakujeme účastníkom a návštevníkom výstavy za príjemnú a čarovnú spoločnosť.

Na vernisáži výstavy sa predstavilo 12 umelcov – maliarov a sochárov z Čiech, Poľska a zo Slovenska: Dušan Baláž, Lidia Domagala, Ľubomír Fajer, Elzbieta Grosseová, Pavol Hajdúk, Pavel Herák, Lucia Laššáková – Luffe, Jaroslav Martiš, Alenka Michňová – Mango, Zdeněk Netopil, Anna Schumacher a Ľubomír Sinčák – Sancho.  Výstava potrvá do 3. novembra 2019.

Petra Martišová, foto: Slavomír Flimmel