Oslavy 10. výročia otvorenia Divadla Púchov

126

Dňa 20.9.2023 v našom Divadle v Púchove sme vo veľkom štýle oslávili neuveriteľných 10. rokov fungovania nášho kultúrneho stánku. Pod jeho ochrannými krídlami fungujú takmer všetky divadelné a folklórne súbory v meste. Divadlo prináša Púchovčanom kvalitné divadelné, hudobné a filmové zážitky a tiež vzdelávanie v pestrej ponuke kurzov.

Vo vedení DIVADLA PÚCHOV sa za 10 rokov jeho existencie vystriedali:

2013 – 2017 Milada Vargová

2017 – 2019 Miloš Svoboda

2019 – 2023 Pavol Pivko

od 2023        Eva Masláková, Mária Balážová

Úvodné slová patrili primátorke mesta Púchov, nasledovali ju konateľky Púchovskej kultúry, s.r.o. V príhovoroch zazneli milé slová vďaky, uznania, ale aj spomienok.

Po oficiálnej časti sa pristúpilo k oceňovaniu osôb, ktoré sa pričinili k pozdvihnutiu kultúrneho života v našom meste. Najstarším ocenením bol herec Ladislav Kunst, medzi ďaľšími ocenenými bola i Mária Semizorová, Elena Bakošová, Jaroslava Botošová, Mária Balážová, Stanislav Kozáčik, Vladimír Gabčo a Ivan Sadloň. Pestrý kultúrny program, v ktorom účinkovali detské folklórne súbory za sprievodu detskej ľudovej hudby, FS Váh, FS Váh srdcom, ĽH Váh, moderoval Šimon GABČO. Ako hosť programu vystúpili DUO ŠANTÁN a BEÁTA DUBASOVÁ.

Púchovská kultúra, s.r.o.
Foto: Slavomír Flimmel