Drahokam jesene zlatistý

76

Čoskoro k nám
ona znova
pekne dorazí
namaľovať tie
umelecké obrazy.
  
Chýr už
veru letí
priamo z dolín
a úvrati.
 
Spolu z vetrom
skladá jej
za to poklonu
aj mohutný strom.
  
Všade vládne
pestrosti
celkom
dosť.
 
Ktorá dá
na pár mesiacov
ľudským očiam
svoju hravosť.
 
Navôkol nás
v tento čas
mnohé listy
tvoria spoločne
jeden obrovský
drahokam jesene zlatistý
 
Radko Kurej
Foto: Slavomír Flimmel